Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://meadm.cg.gov.ua/old
back

Розпочато прийом заявок на здобуття Премії Кабінету Міністрів Українии за особливі досягнення молоді у розбудові України

31 січня 2018

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» (зі змінами) Міністерством молоді та спорту України розпочато прийом пропозицій щодо присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Пропозиції надають органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, які не мають статусу всеукраїнських, відокремленні підрозділи всеукраїнських громадських об’єднань, благодійні організації, а також місцеві або регіональні засоби масової інформації.

Премія присуджується за досягнення впродовж 2017 року (при цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження премії за попередні роки). Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна. Премія не присуджується повторно, а також за досягнення, за які особи відзначені державними нагородами.

Пропозиції приймаються до 1 березня 2018 року.

Вимоги до оформлення документів, які подаються на конкурс.

Висунуті на здобуття Премії роботи до Міністерства освіти і науки подаються особисто відповідальними виконавцями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та національних академій наук за адресою:

м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, кімната 210 (телефон/факс: (044) 287 82 66) або кімната 309 (телефон: (044) 287 82 38).

Для участі у конкурсному відборі подаються такі документи:

1. Заявка на участь у конкурсному відборі робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (на бланку заявки не вказується адресат).

2. Список робіт за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади або академії (у паперовому та електронному вигляді).

Документи на кожну роботу подаються у двох томах.

3.Том 1(у 2-х примірниках у паперовому та електронному вигляді на СD-диску та на електронну адресу: paladijchuk@dknii.gov.ua):

3.1. Список претендентів на здобуття Премії (прізвище, ім’я та по батькові, місце основної роботи) (у текстовому редакторі MicrosoftWord та PDF).

У списку необхідно також зазначити: науковий ступінь та вчене звання кожного кандидата на здобуття Премії, точну назву посади, яку він обіймає. Список має бути засвідчений відділом кадрів установи та скріплений печаткою.

Примітки:

а) якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити МОН України;

б) якщо претендента представляють посмертно, то у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).

3.2. Опис роботи - обсягом до 15 сторінок (формат аркушів А4 – 297 х 210 мм, текстовий редактор MicrosoftWord, розмір шрифту – 14).

Якщо робота подається повторно, в описі необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.

3.3. Короткий опис роботи, в якому викладено її суть та основні результати і показники для включення до збірника поданих на конкурс робіт (об’єм до 1 сторінки, формат аркушів А4, текстовий редактор MicrosoftWord, розмір шрифту – 14).

3.4. Копії патентів, які відносяться до роботи, копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво (текстовий редактор PDF), інші матеріали. У разі, якщо об’єм інших додаткових матеріали, які відносяться до роботи, перевищує 80 аркушів, вони мають бути прошиті або переплетені в окремий том (Том 3).

3.5.* Довідка про творчий внесок у роботу на кожного з авторів роботи окремо, де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій, загальна кількість посилань на публікації автора (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс (в 1 примірнику). Довідка підписується керівником установи (організації), де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.

3.6.* Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, підписаний керівником організації (установи), яка подає клопотання про присудження Премії (в 1 примірнику).

3.7.* Згода на обробку персональних даних (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних») за формою, яку розміщено на сайті Держінформнауки (в 1 примірнику). * Документи, зазначені у п.п. 3.5. – 3.7., які подаються в 1 примірнику, вкладаються у перший примірник1-го тому. Документи 1–го тому повинні бути підшиті у двох швидкозшивачах у описаній вище послідовності.

4. Том 2 (додатки до опису роботи, що висунуто для участі у конкурсному відборі робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (в 2 примірниках):

4.1. Характеристика кожного кандидата на здобуття Премії із зазначенням його трудових досягнень, інформації про наукові здобутки, тощо, яка підписана керівником установи та скріплена печаткою, (в 2 примірниках - оригінал – до 3 сторінок) з наданням до неї:

4.1.1. Особовий листок з обліку кадрів за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи або навчання та скріплений печаткою (в 2 примірниках – оригінал).

4.1.2.* Копії паспорта (в 1 примірнику, сторінки 1 - 5 та сторінка з відміткою про реєстрацію).

4.1.3.* Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (в 1 примірнику).

5. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), в якому працює претендент (форма затверджена наказом Держкомстату України від 12.06.2007 № 164) (в 2 примірниках, у паперовому та в електронному вигляді, текстовий редактор PDF).

* Документи, зазначені у п.п. 4.1.2. та 4.1.3, які подаються в 1 примірнику, вкладаються у перший примірник 2-го тому.

Документи 2-го тому повинні бути прошиті або переплетені у описаній вище послідовності.

На початку кожного тому наводиться опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

У документах не допускається скорочення назв підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

На обкладинці кожного тому вказуються:

повна назва організації (установи), яка висуває роботу на Премію;

назва роботи;

прізвища, імена та по батькові претендентів.

Зазначені вище документи подаються до МОН України із супровідним листом від міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, національної академії наук, у якому, зокрема зазначаються:

контакти особи (прізвище, ім’я та по батькові, місце основної роботи, посада, номер робочого та мобільного телефону, адреса електронної пошти), визначеної авторським

колективом роботи, представленої на конкурс, відповідальною за матеріали роботи;

перелік поданих документів та їх обсяг.

При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться заново.

За інформацією
cектору у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації