Менська РДА
АнонсиДозвільний центр

Назад

Про дозвільний центрДозвільний центр - це робочий орган Менської районної державної адміністрації, який об’єднує представників місцевих дозвільних органів та роботу державного адміністратора щодо забезпечення взаємодії учасників за принципом організаційної єдності стосовно видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів.

Дозвільний центр розташований за адресою:

15600, Чернігівська область,

Менський район,

м. Мена,

вул. Червона площа, 6

I поверх (ліве крило) каб. 16

тел. (04644)2-14-44

Мета діяльності:

Вдосконалення та спрощення дозвільних процедур для суб'єктів підприємницької діяльності і осіб, що бажають започаткувати власну справу, а також забезпечення їх необхідною інформацією про порядок отримання документів дозвільного характеру. Б/икЮБ/икЮ

Завдання:

• надання суб’єктам господарської діяльності інформаційної, консультаційної та практичної допомоги, пов’язаної з отриманням документів дозвільного характеру;

• розробка та впровадження заходів для спрощення механізмів і скорочення термінів отримання документів дозвільного характеру;

• вивчення причин виникнення наявних перешкод у започаткуванні та здійсненні господарської діяльності, надання пропозицій щодо подальшого вдосконалення дозвільних процедур та оформлення дозвільних документів;

• надання пропозицій щодо перегляду чинних погоджувальних (дозвільних) процедур дозвільними органами з метою їх оптимізації та спрощення;

• проведення моніторингу та аналізу діяльності дозвільних органів щодо дотримання порядку здійснення дозвільних процедур;

• організація роботи представників дозвільних служб з питань видачі документів дозвіл.

Довідково:

дозвільні органи - органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;

документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;

місцеві дозвільні органи - міські ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчі органи), районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видається документ дозвільного характеру, видавати документи дозвільного характеру у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць);

регіональні дозвільні органи - територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видаються документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру (далі - об'єкт), - природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий покрив земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід).

Назад25 Липня 2017 11:15
20 Липня 2017 12:43
19 Липня 2017 11:55
14 Червня 2017 09:51
22 Травня 2017 08:05
13 Березня 2017 10:34
08 Вересня 2016 11:18
30 Серпня 2016 15:55
01 Липня 2016 08:42