СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень 2015 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За підсумками січня 2015р. порівняно із січнем 2014р. індекс промислової продукції становив 86,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва становили 91,9%, а в переробній промисловості – 82,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем 2014р. склав 79,1%. При цьому зменшився випуск жирних сирів (на 38,5%), вершкового масла (на 17,2%), свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 14%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання (на 11,2%), ковбасних виробів (на 6,4%). Водночас спостерігалося зростання виробництва рідкого обробленого молока(на 51,5%), круп (на 35,5%), борошна (на 30,4%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем 2014р. індекс промислової продукції становив 74%. Менше вироблено вовняних тканин, постільної білизни; більше – взуття, постільних речей.

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 94,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 92,7%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 68,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 85,4%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 63,6%.

Серед окремих видів продукції менше вироблено шпалер, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, верстатів для оброблення деревини, вогнегасників; більше – деревини уздовж розпиляної чи розколотої, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного. Не вироблялися автобуси, пожежні машини та цегла невогнетривка керамічна будівельна.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні 2015р. порівняно із січнем 2014р. випуск промислового виробництва становив 88,7%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва за січень 2015р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 97% до січня 2014р. В аграрних підприємствах він був 99,5%, а в господарствах населення – 93,6%.

Господарствами всіх категорій у січні 2015р. реалізовані на забій 5,4 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 10% менше, ніж у січні 2014р., вироблені 30,7 тис.т молока (на 0,6% менше) та 15,5 млн.шт. яєць (на 3,7% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 59,3%, молока – 47,2%, яєць – 61,3%.

За розрахунками, на 1 лютого 2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби налічувало 213,1 тис. голів (на 11,2% менше, ніж на 1 лютого 2014р.), у т.ч. корів – 120,4 тис. (на 7,8% менше); свиней – 200,4 тис. (на 14,5% менше), овець і кіз – 32,5 тис. (на 5,0% менше), птиці всіх видів – 3204,9 тис. голів (на 22,3% менше).

У господарствах населення утримувалося 38,9% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 56,6%), 51,3% свиней, 88,0% овець і кіз та 91,0% птиці від загальної чисельності в області.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємст-вами (крім малих) власно виробленої аграрної продукції за січень 2015р. порівняно із січнем 2014р. збільшився у 2,2 раза, у т.ч. рослинницької – у 2,3 раза, тваринницької – на 26,5%.

На 1 лютого 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 1464,1 тис.т зерна (на 51,8% більше проти 1 лютого 2014р.), у т.ч. 163,3 тис.т пшениці, 57,3 тис.т ячменю, 1120,3 тис.т кукурудзи, 48,2 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 72,6 тис.т (на 8,6% менше, ніж рік тому).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень 2015р. виконані будівельні роботи на суму 28,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції в області в січні 2015р. порівняно із січнем 2014р. становив 123,6%. Будівництво будівель зросло на 38,3%, у т.ч. житлових – в 1,6 раза. Будівництво нежитлових будівель скоротилося на 0,9%, інженерних споруд – на 1,7%.

Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 95,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 0,6% та 4,1% відповідно. Майже три чверті (72%) загального обсягу будівництва в області виконано підприємствами м.Чернігова. У 2014р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято в експлуатацію 316 житлових будівель загальною площею 120,3 тис.м2. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла порівняно з 2013р. становив 63%.

Більше половини (53,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами та 46,4% – в одноквартирних будинках.

У міських поселеннях побудовано 98,1 тис.м2, що становить 69,7% проти 2013р., у сільській місцевості – 22,2 тис.м2¬ (44,2%). В області введено 1396 квартир, середній розмір яких складає 79,3 м2.

За рахунок коштів державного бюджету житло в експлуатацію не приймалось.

Протягом 2014р. прийнято в експлуатацію дошкільні навчальні заклади на 40 місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 156 відвідувань за зміну.

Також в області прийнято в експлуатацію потужності з виробництва 3,2 тис.т на рік приправ і пряностей змішаних, 105 т макаронних виробів, 1,4 тис.т продуктів з м’яса та субпродуктів м’ясних, 720 т печива, уведено лінію по розливу мінеральних вод потужністю 11,5 млн. пляшок на рік.

Крім того, прийнято в експлуатацію місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 16,8 км, місцеві водопровідні мережі – 14,2 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 1,5 км, магазини торговою площею 11,7 тис.м2, автомобільні заправні станції на 38,1 тис. обслуговуваних авто, кафе, закусочні на 1105 посадочних місць.

Для потреб сільського господарства збудовано елеватори на 160 тис.т одночасного зберігання, зерноочисно-сушильні пункти на 998,3 тис.т, приміщення для птиці на 2000 птахомісць, приміщення для великої рогатої худоби на 1300 скотомісць, тваринницькі комплекси по вирощуванню і відгодівлі свиней на 500 голів.

ТРАНСПОРТ

Підприємства автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, у січні 2015р. перевезли 71,9 тис.т вантажів, що становить 71,4% рівня січня 2014р. Обсяг виконаного вантажообороту становив 26 млн.ткм (67,2%).

Послугами пасажирського транспорту області скористалися 7,6 млн. пасажирів, що становить 93% рівня січня 2014р. Пасажирооборот виконано в обсязі 66,2 млн.пас.км (94,5%).

Послугами автомобільного транспорту області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, скористалися 4,3 млн. пасажирів, що становить 80,1% рівня січня 2014р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 51 млн.пас.км (89,3%).

Загальні обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту, здійснені тролейбусним транспортом, зросли на 17,7%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів та послуг за 2014р. становив 720,7 млн.дол. США, імпорту – 557 млн.дол. США. Порівняно з 2013р. експорт збіль-шився на 25%, імпорт – зменшився на 9,6%. Позитивне сальдо зовніш-ньоторговельного балансу становило 163,7 млн.дол. США (у 2013р. від’ємне – 40 млн.дол.).

За 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 700,1 млн.дол. США та 528,1 млн.дол. США.

Порівняно з 2013р. експорт збільшився на 26,1%, імпорт – зменшився на 9,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 172 млн.дол. США (у 2013р. – від’ємне 30,9 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,33 (у 2013р. – 0,95). Партнерами підприємств та організацій області були 120 країн світу (з них 28 країн ЄС).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 223,4 млн.дол. США, або 31,9% від загального обсягу експорту (за 2013р. обсяг експорту становив 151 млн.дол., або 27,2%) та збільшився проти 2013р. на 72,4 млн.дол. США, або на 48%.

Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Литви, Іспанії, Італії, Румунії, Нідерландів, Німеччини, Польщі.

Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусі, Кореї, Республіки, Азербайджану, Туреччини, Єгипту, Грузії, Ірану, Ісламської Республіки, Молдови та Казахстану.

Проти 2013р. збільшився експорт товарів до Ірану, Ісламської Республіки (у 12,6 раза), Кореї, Республіки (у 6,9 раза), Литви (у 3,3 раза), Німеччини (у 2,5 раза), Нідерландів (у 2,2 раза), Єгипту (в 1,7 раза), Іспанії (в 1,6 раза), Італії (на 40,1%), Грузії (на 35,9%), Туреччини (на 30,7%), Азербайджану (на 29,2%), Румунії (на 19%), Молдови, Республіки (на 3,3%), Казахстану (на 0,8%); зменшився – до Білорусі (на 9,9%), Російської Федерації (на 11,6%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2013р. збільшилася частка зернових культур, мінеральних продуктів, олій рослинного походження. Натомість зменшилася частка паперу та картону, машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів, готових харчових продуктів, деревини та виробів із неї, молока та молочних продуктів, насіння й плодів олійних рослин, взуття.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 223,7 млн.дол., або 42,4% від загального обсягу імпорту (у 2013р. обсяг імпорту становив 210 млн.дол. та 35,8%) та збільшився проти 2013р. на 13,7 млн.дол., або на 6,5%.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Російської Федерації, Білорусі, Китаю, Бразілії, Індії та Еквадору.

Порівняно з 2013р. збільшилися надходження з Китаю (в 1,9 раза), Великої Британії (на 37,9%), Німеччини (на 34,9%), Нідерландів (на 27,4%), Бразілії (на 22,9%), Італії (на 21,1%); зменшилися – з Індії (на 31,7%), Російської Федерації (на 34,4%), Польщі (на 47,8%), Білорусі (на 48,6%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка продуктів рослинного походження, паперу та картону, котлів, машин, текстильних матеріалів та текстильних виробів, пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилася частка продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, каучуку, гуми, готових харчових продуктів. За 2014р. обсяги експорту та імпорту послуг становили, відповідно, 20,6 млн.дол. США та 28,9 млн.дол. США. Проти 2013р. експорт зменшився на 3,1%, імпорт – на 4,8%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 8,3 млн.дол. США (у 2013р. також від’ємне –9,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства та організації області здійснювали з партнерами із 79 країн світу (з них 26 країн ЄС).

Експорт послуг країнам Європейського Союзу становив 11,8 млн.дол. США, або 57,4% загального обсягу експорту (у 2013р., відповідно, 11,3 млн.дол. та 53,1%) та збільшився проти 2013р. на 0,5 млн.дол., або на 4,7%. Найбільші обсяги експорту послуг серед країн–членів ЄС надавалися Румунії, Німеччині, Великій Британії, Нідерландам та Італії.

Серед інших країн світу найбільше послуг надано Російській Федерації, Канаді, Білорусі, США та Сейшельським Островам. Імпорт послуг із країн Європейського Союзу становив 26,1 млн.дол.США, або 90,2% загального обсягу імпорту (у 2013р. – відповідно, 25,7 млн.дол., або 84,5%) та збільшився проти 2013р. на 0,4 млн.дол., або на 1,6%.

Найбільші обсяги імпорту серед країн–членів ЄС були одержані від Великої Британії, Німеччини та Польщі; серед інших країн світу – з Російської Федерації та Білорусі.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування, на 31 грудня 2014р. становив 103,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 98,6 дол. США.

Інвестиції надійшли із 40 країн світу. Інвесторам із Німеччини належить 40,8% загального обсягу інвестицій. До найбільших інвесторів економіки області також входять: Польща, Кіпр, Беліз, Вірґінські Острови (Брит.), Туреччина, Італія.

На підприємствах промисловості зосереджено 77,3% загального обсягу прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 73,6%.

На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства та у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано по 5,2% прямих інвестицій, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 4,1%, на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; із ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 2,9%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2015р. становив 1359,4 млн.грн., що склало 81% обсягу січня 2014р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за січень 2015р. становив 557,6 млн.грн., що в порівнянних цінах на 22% менше обсягу січня 2014р.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2015р. в області становив 103,6%, в Україні –103,1%. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,9%. Найбільше (на 25,9%) подорожчали овочі, зокрема капуста та огірки – в 1,5 раза, помідори – на 41,3%, цибуля, буряк та морква – на 15,9–16,5%, картопля – на 6,3%. Рис став дорожчим на 19,4%, фрукти – на 17,3%. На 5,1–8,9% зросли в ціні макаронні вироби, продукти переробки зернових, шоколад, риба та продукти з риби; на 2,0–3,5% – хліб, кондитерські вироби з борошна та цукру, олія, маргарин та яловичина; на 0,5–1,7% – масло, м’ясо птиці, сири та молоко.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 6,2%, алкогольні напої – на 2,2%. Підвищення цін у сфері охорони здоров’я спричинено зростанням вартості амбулаторних послуг на 3,4%, фармацевтичної продукції – на 2,2%.

У сфері транспорту на 12% подорожчали автомобілі, на 2,8% – проїзд у залізничному, на 0,7% – у автодорожньому пасажирському транспорті, на 0,8% – паливо та мастила.

Крім цього, на 6,2–10,8% зросли в ціні аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації, канцелярські товари, побутова техніка, домашній текстиль, ювелірні вироби з золота та мобільні телефони, на 2,4% – утримання та ремонт житла.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У 2014р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з 2013р. зросла на 7,4% й становила 2690 грн.

Продовжував утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Серед більш оплачуваних у 2014р. були працівники фінансової та страхової діяльності, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, добувної промисловості й розроблення кар’єрів, де нарахування в 1,4–2 рази перевищили середньообласний показник. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств із виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, поштової та кур'єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування був значно нижчим і не перевищував 67,2% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати у 2014р. порівняно 2013р. становив 94,9%.

Упродовж 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 10,3% (на 1,7 млн.грн.) та на 1 січня 2015р. становила 18,2 млн.грн., що дорівнює 3% від фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2014р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося за рахунок підприємств-банкрутів.

Упродовж 2014р. заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств зменшилася на 7,2% (на 0,7 млн.грн.) та на 1 січня 2015р. становила 8,7 млн.грн.

За видами економічної діяльності найбільша заборгованість спостерігалася в промисловості – 3,2 млн.грн. (37,1% від загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж 2014р. збільшилася на 17,7% й на 1 січня 2015р. становила 2,1 тис. осіб, або 1% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4151 грн., що на 42% більше середньої заробітної плати, нарахованої за грудень 2014р.

Упродовж 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 74,7 тис. сімей, що становило 93,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій становила 12,7 млн.грн. (у міських поселеннях – 10,3 млн.грн., у сільській місцевості – 2,4 млн.грн.). Середній розмір допомоги, призначеної одній сім’ї в грудні, становив 259,1 грн. Крім того, 14,2 тис. сімей (91,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 1,7 тис. сімей, у сільській місцевості – 12,5 тис. сімей). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в грудні, становив 1053,2 грн. на одну сім’ю. У 2014р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 763,1 млн.грн. (94,2% нарахованих сум).

РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за січень 2015р. на 1,7% та на кінець місяця становила 16,9 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримували 76,8% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області порівняно з груднем 2014р. збільшився й на кінець січня 2015р. становив 2,7% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,9%) порівняно з мешканцями міських поселень (2,5%).

За сприяння державної служби зайнятості в січні 2015р. було працевлаштовано 0,9 тис. осіб. Це в 1,6 раза більше, ніж у грудні 2014р. та на 23,3%, ніж у січні 2014р.

Серед зареєстрованих безробітних, які отримали роботу в січні 2015р., 46,5% становили жінки, 44,8% – молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж січня 2015р., становила 14 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття становив 1274 грн., що дорівнює 104,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2015р. становила 1055,7 тис. осіб. Упродовж 2014р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 11,1 тис. осіб, або на 10,5 у розрахунку на 1000 наявного населення.

Зменшення чисельності населення області відбулося переважно за рахунок природного скорочення – 10772 особи, міграційне скорочення населення склало 381 особу.

Порівняно з 2013р. народжуваність зменшилася з 9,2 до 9 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, смертність збільшилася з 18,6 до 19,2 померлих на 1000 наявного населення.

Головне управління статистики у Чернігівській області