ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації

Цей порядок визначає основні вимоги до проведення особистого прийому громадян у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.

Особистий прийом громадян проводиться директором Департаменту та його заступником згідно із затвердженим графіком.

Графік особистого прийому розміщується на веб-сайті Департаменту та у приміщенні  Департаменту у місці вільного доступу та наочного огляду.

Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної Праці, інваліди  Великої  Вітчизняної  війни, жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інваліди усіх категорій І групи, постраждалі від наслідків аварії на ЧАЕС І категорії, громадяни з обмеженими фізичними можливостями, питання яких пов’язані з надзвичайними ситуаціями, та громадяни, які прибули на прийом з віддалених районів області мають право на першочерговий прийом.

Повторний прийом громадянина з питання , яке вже розглядалося, проводиться у разі, коли порушене питання у першому обґрунтованому зверненні не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та вживаються заходи щодо вирішення по суті проблеми.

У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти суть проблеми у формі письмової заяви, яка розглядається у порядку встановленому законодавством щодо письмових звернень.

Результати розгляду звернення громадянина повідомляються йому письмово або усно (за бажанням). Звернення розглядаються і вживаються заходи вирішення порушених проблем у місячний термін, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з дня отримання. Загальний термін вирішення питань не може перевищувати сорока п'яти днів.

Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства в органах державної  влади і місцевого самоврядування, затвердженої постановою  Кабінету  Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.