Який порядок розгляду звернень громадян у Куликівській районній державній адміністрації?

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Статтею 19 Закону України "Про звернення громадян" визначено, зокрема, у разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу. Такою відповідальною особою у апараті Куликівської районної державної адміністрації є головний спеціаліст-юрисконсульт.

 

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, електронної поштової адреси (відомості про інші засоби зв’язку), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, дата подання звернення. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. У разі, коли для розгляду електронного звернення по суті необхідно зазначати персональні дані заявника або інших осіб, за винятком тих, що містяться у зверненні, заявнику пропонується звернутися з усним або письмовим зверненням.

 

У який термін розглядається звернення?

Згідно з положеннями статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

 

Чи можливо попередньо записатися на особистий прийом до голови райдержадміністрації?

Попередній запис на особистий прийом до голови райдержадміністрації проводиться головним спеціалістом відділу у справах культурної спадщини, релігій, сім’ї та молоді Куликівської районної державної адміністрації. Під час попереднього запису Вам необхідно повідомити своє прізвище, ім’я, по-батькові, адресу місця проживання, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб Ви звертались і яке було прийнято рішення, надати документи, інші матеріали (за наявності) для обрунтування Ваших пропорзицій (зауважень), заяв (клопотань), або скарг.

 

Де проводиться особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, його першим заступником, керівником апарату райдержадміністрації?

Особистий прийом громадян голова райдержадміністрації, його перший заступник, керівник апарату райдержадміністрації проводять як на своїх робочих місцях, так і на робочому місці головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації згідно із затвердженим графіком.