Україна впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

 

Видані Укази Президента України: «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та "Про забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України",  які покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 22.07.2011 № 295 Про реалізацію Закону України «Про доступ до публічної інформації»  в районній державній адміністрації визначено особу, відповідальну за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та затверджено:

форму запиту на інформацію, якою володіє Прилуцька районна державна адміністрація;

пам’ятку запитувача публічної інфоромації,якою володіє Прилуцька районна державна адміністрація;

перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Прилуцька районна державна адміністрація".

 

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено на відділ документообігу, контролю, інформаційної діяльності та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

 

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 08 серпня 2019 року №190  затверджено розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Прилуцької районної державної адміністрації.

 

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 06.12.2017 року № 473 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 22 липня 2011 року № 295" особою, відповідальною за організацію доступу до інформації, якою володіє райдержадміністрація, визначено керівника апарату Прилуцької районної державної адміністрації.

 

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 03.02.2017 № 44 "Про затвердження нової редакції Порядку оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації" затверджено нову редакцію Порядку оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації.

 

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 17.01.2017 № 19 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»  затверджено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Прилуцькій районній державній адміністрації; визначено категорії посад працівників райдержадміністрації, які допускаються до роботи з виданнями з грифом «Для службового користування».

Порівняльний аналіз запитів на публічну інформацію та звернень громадян