Інформація щодо доступності об'єктів житлового (окрім індивідуального житла) та громадського призначення для мобільних груп населення.   

Пристосування дорожньо-тротуарної мережі  та елементів благоустрою території для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення шляхом згладження порогів.