Звіт голови районної ради за 2018 рік.

 

    Стаття 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. Тому я, як голова Срібнянської районної ради, доповідаю про проведену роботу за період з грудня  2017 року по грудень 2018 року.

   Характеризуючи роботу районної ради, хочу зазначити, що вищий представницький орган району працював стабільно і послідовно.

   На сьогодні районна рада представляє інтереси 1 об’єднаної та 1 сільської  територіальних громад.

   У звітному періоді депутатський корпус районної ради разом із районною державною адміністрацією, Срібнянською селищною радою у своїй діяльності керувались основним критерієм – спрямування зусиль на розвиток району та підвищення рівня життя його жителів. Разом ми прагнули якомога ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені діючим законодавством і, головне, компетентно приймати відповідні  рішення.

   Робота районної ради проводилась відповідно до Конституції, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту, рішень та плану роботи районної ради, інших діючих нормативних актів, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування.

   Нагадаю, що у складі Срібнянської районної ради 7-го скликання - 26депутатів, , представлені 5 політичних сил: «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 10,  ВО «Батьківщина» - 6,  Радикальна партія  Олега Ляшка – 5, Політична партія «Наш край» – 3, Аграрна партія України – 2.

   Та, незважаючи на різні політичні уподобання й розбіжності, депутати працювали  злагоджено, без політичного протистояння.   Діяльність районної ради в звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми тісно співпрацювали з районною державною адміністрацією, Срібнянською селищною радою, підприємствами, установами району  і завжди прагнули знайти компроміс для вирішення актуальних питань.     

Сесійна діяльність

     Відповідно до вимог статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада  проводить свою роботу  сесійно. Сесійна діяльність складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

    За звітний період проведено 8 пленарних засідань районної ради, з них 5 позачергових, на яких було прийнято 96 рішень. Звичайно, немає можливості і потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але попри різноманітність питань, переважна більшість їх стосувалася економічного зростання та соціального захисту населення району.

     В основу практичної діяльності районної ради у звітному періоді був покладений річний план, затверджений 20 грудня 2017 року шістнадцятою сесією районної ради сьомого скликання.

   Разом з райдержадміністрацією, Срібнянською селищною радою нам вдалося забезпечити  реалізацію  цілого ряду пріоритетних завдань,  передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2018 рік та іншими районними галузевими програмами.

Зокрема, у звітному періоді районною радою прийнято низку програм, які стосуються всіх аспектів життєдіяльності району. Це:

  • Програма економічного і соціального розвитку району на 2018 рік;
  • Програма продуктивної зайнятості населення на 2018-2020 роки;
  • Районна програма збереження документів, які не входять до національного Архівного фонду України на 2018-2022 роки;
  • Комплексна районна програма підтримки сімї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2018-2021 роки;
  • Програма впровадження організації роботи із зверненнями громадян у Срібнянському відділенні поліції на 2018 рік;
  • Районна програма фінансової підтримки Срібнянської районної організації ветеранів на 2018 рік;
  • Програма медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки;
  • Районна програма розвитку «Розвиток культури Срібнянського району на 2018 рік»;
  • Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Срібнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Срібнянської районної ради на 2018 рік;
  • Районна Програма надання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб на 2018-2020 роки.

    Переважна більшість їх спрямована на зростання економічного потенціалу району, вирішення соціально-культурних  потреб, соціального захисту населення, розвитку охорони здоров’я, профілактики правопорушень та ряду інших.

    До підготовки питань, які виносилися на розгляд районної ради, ми намагалися максимально залучати депутатів районної ради, постійні комісії, працівників районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій району для забезпечення об’єктивності та неупередженості.

   У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту роботи районної ради, виконавчий апарат своєчасно забезпечував  депутатський корпус проектами рішень з основних питань, матеріалами довідкового характеру, іншими допоміжними  друкованими матеріалами, які виносились на розгляд пленарних засідань, президії чи постійних комісій районної ради.

   На офіційному сайті районної ради регулярно публікуються розпорядження голови районної ради, матеріали про пленарні засідання, проекти рішень та прийняті рішення.

    На пленарні  засідання ради запрошувались представники районної газети «Срібнянщина», керівництво Срібнянської селищної ради та Васьковецької сільської ради, начальники управлінь та відділів районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ, організацій  району. Це сприяло відкритості та прозорості дій районної ради.

     Я, як голова районної ради, прагнула організувати роботу так, щоб рада повніше і ефективніше виконувала свої обов’язки. Діяла послідовно, зосереджено із врахуванням інтересів наших виборців.

Президія  районної ради

     Процес ухвалення рішень та формування консолідованого  підходу депутатів районної ради до розв’язання багатьох важливих питань що вносились на розгляд пленарних  засідань районної ради значною мірою залежав від ефективної та злагодженої роботи її дорадчого органу  - президії районної ради. На засіданнях президії,  погоджується не лише порядок денний пленарних засідань ради, а й розглядаються  важливі  питання для забезпечення життєдіяльності підприємств, установ, організацій району.

     Хочу зауважити, що члени президії висловлюють чимало думок, критичних зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань, що в свою чергу дозволило прийняти виважені, конкретні рішення.

Постійні комісії районної ради

     Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій районної ради, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Як показала практика, левова частка роботи з розгляду питань відбувається саме на засіданнях постійних комісій. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які потім виносяться на розгляд сесії, здійснюється контроль за їх виконанням.

      Постійні комісії проводять свою роботу в тісній співпраці з фінансовим відділом районної державної адміністрації, головними розпорядниками бюджетних коштів та органами місцевого самоврядування району. Присутність відповідальних осіб районної державної адміністрації, керівників районних підприємств, організацій і установ, виконавчого апарату районної ради на засіданнях комісій дає змогу депутатам отримати вичерпне роз’яснення з будь-якого питання, внести свої пропозиції та зміни до проектів документів.

      В цілому організація роботи постійних комісій свідчить про те, що депутати районної ради у переважній більшості налаштовані на цілеспрямовану, конструктивну працю.

     Тому, звітуючи сьогодні за рік роботи всієї районної ради, хочу відзначити надзвичайно важливу роль у підвищенні ефективності роботи ради діяльність чотирьох постійних комісій.

Постійна  комісія з питань бюджету

та соціально-економічного розвитку району

     Безпосередню участь у формуванні бюджетного процесу району бере постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку району (голова комісії – Бебик Сергій Анатолійович.).

       Постійна комісія працює злагоджено та результативно, про що свідчать проведені 3 засідання, на яких розглянуто більше 70 питань, у тому числі питання щодо формування і виконання районного бюджету, внесення змін та виділення коштів з місцевого бюджету відділу освіти, відділу культури і туризму райдержадміністрації, комунальній установі «Трудовий архів Срібнянського району», газеті «Срібнянщина», центральній районній лікарні, комунальному некомерційному підприємству «Срібнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Срібнянської районної ради  та інше.

      Члени постійної комісії  активно долучалися до обговорення питань, що вносились на сесії,  висловлюючи конкретні пропозиції щодо вирішення спірних чи проблемних положень.

    Злагодженість дій та одностайність позицій у фінансових питаннях між районною радою і райдержадміністрацією дали можливість своєчасно прийняти районний бюджет на 2018 рік.  

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища

   В складі постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища налічується 7 депутатів районної ради.          Очолює комісію депутат районної ради Скорик Віталій Григорович.

    В полі зору постійної комісії знаходяться питання дотримання земельного законодавства, охорони навколишнього середовища контролю та ефективного  використання земельних ресурсів.  У звітному періоді комісія працювала злагоджено. Головними критеріями цієї комісії були принциповий підхід  до обговорення питань на засіданнях, відповідальне ставлення до відпрацювання  власних рекомендацій, здійснення  контролю за їх виконанням.

   Серед основних питань, які розглядалися комісією – затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться  за межами населених пунктів Срібнянського району.

        Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку

     Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку свою діяльність здійснювала на принципах законності, захисту прав і законних інтересів громадян, соціальної справедливості, колегіальності, гласності і врахування громадської думки, поєднання місцевих і державних інтересів, інтересів особи і всього населення району, обов'язковості рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах закону.

     В складі постійної комісії налічується 5 депутатів районної ради. Очолює дану комісію Дитюк Сергій Миколайович.

    В основу діяльності комісії покладено дотримання  депутатами районної  ради Регламенту роботи та депутатської етики, Законів України, Конституції та інших нормативних документів, якими керуються депутати в своїй діяльності.

    Слід визнати, що  порушень вимог Регламенту у частині роботи постійних комісій районної ради не було. Заплановані засідання комісій проходили вчасно, питання, які виносились на пленарні засідання сесій районної ради, попередньо розглядались і мали відповідний висновок комісії. Прийняті рішення та результати голосування оприлюднювались на офіційному веб-сайті районної ради у відповідності до чинного законодавства.

        Постійна комісія з питань сім’ї , молоді, гуманітарних питань та соціального захисту населення

    До складу комісії входить 6 депутатів. Голова комісії - Мащенко Микола Петрович.

   Слід відмітити, що комісія  працює злагоджено та ефективно, бо має в своєму складі досвідчених депутатів, що працюють не одне скликання.

      Окрім проектів рішень сесій, депутати на засіданнях комісії  заслуховували питання, згідно плану роботи. Зокрема, це питання щодо роботи з багатодітними сім¢ями району, організації оздоровлення та відпочинку дітей та стан виконання навчальними закладами Закону України «Про освіту».

    Всі депутати, члени комісії активно приймають участь в обговоренні питань та наданні пропозицій для більш ефективного їх вирішенню.

     Крім того, при районній раді утворені  і працюють комісія  з питань поновлення прав реабілітованих: робота проводиться в міру надходжень заяв спадкоємців реабілітованих щодо виплат компенсацій за втрачене під час розкуркулювання майно у відповідності до  Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», професійна комісія з питань створення фермерських господарств, яка здійснює реалізацію права громадян на створення фермерського господарства  як форми підприємницької діяльності та робоча група з перегляду регуляторних актів.

Управління майном  спільної власності територіальних громад сіл та селищ району

      Законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном.

       Районною радою здійснювалося управління майном спільної власності територіальних громад сіл та селищ району.

      Це  66 бюджетних установ: заклади в сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення та комунальна установа «Трудовий архів Срібнянського району».

     На початку 2018 року була проведена інвентаризація даних об’єктів.

   У травні  2018 року відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про добровільне об’єднання територіальних громад », постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності », згідно Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Срібнянського району, дев’ятнадцятою сесією районної ради сьомого скликання прийнято рішення №185 «Про надання згоди на  передачу у комунальну  власність Срібнянської  об’єднаної  територіальної громади майна (майнових прав) зі  спільної власності територіальних громад сіл, селищ Срібнянського району».

    26 липня 2018 року  рішенням одинадцятої сесії Срібнянської селищної ради сьомого скликання  від 26 липня 2018 року,  відбулася  безоплатна  передача   та  затвердження актів прийому-передачі 17 об’єктів освіти та  18 об’єктів  культури з нерухомим майном   у комунальну  власність Срібнянської  об’єднаної  територіальної громади  відповідно до «Положення про порядок передачі об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, та селищ Срібнянського району».

    Двадцять третьою сесією районної ради сьомого скликання, яка відбулася 26 вересня 2018 року було прийняте рішення № 205 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Срібнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Срібнянської районної ради, шляхом реорганізації (перетворення) Срібнянського центру первинної медико-санітарної допомоги.

   Виконавчим апаратом районної ради  надавалась методична допомога в оформленні документів щодо передачі, списання, відчуження, надання в оренду об’єктів спільної власності та оформленні договорів оренди майна.

Висвітлення діяльності

    Успішна інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування є нині необхідною умовою існування та розвитку незалежної держави.

   Зусилля щодо інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування значно сприяють становленню громадянського суспільства, насамперед через формування відповідних громадських настроїв і уподобань.

   Срібнянська районна рада та її керівництво працює за принципами публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України "Про доступ до публічної інформації" та іншими законодавчими актами.

   На виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є офіційний веб-сайт районної ради, який постійно оновлюється.

  Питання, що вносяться на розгляд сесій районної ради, своєчасно розміщуються на інтернет-сторінці, а тому депутати мають змогу знайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами до них, належно готуватися до пленарних засідань. Після завершення сесій усі рішення районної ради обов’язково оприлюднюються у визначені терміни.

   На сайті постійно оновлюється інформація про діяльність депутатського корпусу, анонсуються планові заходи районної ради, а також розміщується інформація про їх проведення.

 Всі заходи, які проводить районна рада, поза всяким сумнівом, є відкритими для представників громади та засобів масової інформації, які також висвітлюють події, що відбуваються в районній раді.

  Районна рада активно співпрацює з газетою "Срібнянщина", представники якої постійно беруть участь у роботі сесій райради та інших заходах.

    Протягом звітного періоду в газеті  «Срібнянщина»  було надруковано цілий ряд публікацій про роботу ради, зокрема проведення пленарних засідань, засідань президії та постійних комісій. Друкувались матеріали про нагородження відзнаками районної ради кращих працівників підприємств, установ та організацій району. Зокрема за звітний період Почесною грамотою обласної ради нагороджено 3 чоловіки, спільною грамотою районної державної адміністрації та районної ради  - 4 особи, Почесною грамотою районної ради  24 особи та винесено Подяку голови районної ради – 24  особам.

Робота із депутатськими запитами, зверненнями громадян

     Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», статей 21-22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та розділу третього статті 111 Регламенту роботи, депутати  районної ради протягом звітного періоду продовжували   використовувати у своїй діяльності  таку форму  роботи як депутатський запит.

    Через районну раду депутат має можливість звернутись зі своїм запитом до голови районної ради,  керівників підприємств, установ, організацій розташованих на території району незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб, щодо вирішення питання , надання офіційного роз’яснення або викладення позиції з питань що мають  суспільне значення і належать до відання районної ради.

      Позитивно і ефективно з точки зору контролю є практика аналізу   реалізації депутатських запитів  на пленарних  засіданнях ради.

    У районній раді налагоджена системна робота зі зверненнями громадян, створені належні умови для реалізації права громадян на письмові та усні звернення, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Згідно із Законом України "Про звернення громадян", затверджено графік прийому громадян головою районної ради, хоч прийом фактично ведеться щоденно.

    За звітний період до районної ради надійшло від організацій, установ та підприємств районного, обласного значення понад 500 листів та звернулося 107 громадян. Найчастіше порушувалися питання: про надання матеріальної допомоги,  про проблеми з вирішенням земельних питань, про проблеми з пенсійним забезпеченням, про надання та оформлення субсидій, а також питання щодо освітлення та ремонту доріг, водопостачання та водовідведення, роботи пілотного проекту «Укрпошти» - «Сільське відділення».

    Звернення громадян, які надходили під час особистого прийому, під час виїзних прийомів, завжди намагалася вирішити на місці, не переводячи проблемні питання громадян в паперову бюрократію. Вирішено майже всі питання, які належать до компетенції районної ради. Інші направлені для відповідного реагування у відповідні інстанції.

Протидія та запобігання корупції

    Депутатський корпус та працівники   виконавчого апарату районної ради працюють  відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Срібнянській районній раді та її виконавчому апараті.

    Для попередження реального чи потенційного конфлікту інтересів, що виникає під час розгляду на сесіях ради окремих питань,  подається заява про відмову брати участь у голосуванні з даного питання.

   Працівниками виконавчого апарату районної ради проведена консультативно-роз'яснююча робота щодо заповнення та подачі електронних декларацій. Оскільки, щорічно, відповідно до статті 45 Закону «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язані подати електронні декларації.

   Виконання зазначених заходів постійно контролюється керівництвом ради та проводиться робота щодо вивчення нового законодавства та внесення змін до діючих Законів.

Співпраця з органами місцевого самоврядування

   Успішному розв'язанню багатьох соціально-економічних проблем, які  стоять  перед територіальними громадами, сприяє співпраця між органами  місцевого самоврядування різних рівнів.

   Значною мірою наші успіхи залежать від впровадження державної політики на місцях. Саме завдяки спільній роботі з Срібнянською селищною та  Васьковецькою сільською радами, проводяться роботи щодо розвитку та облаштуванню територій району.  Тому ми, депутати районної ради, повинні замислитись над тим, що зроблено протягом цього року та визначити пріоритетні  напрямки діяльності у майбутньому.

   Враховуючи постійні зміни в законодавсті країни, районна рада протягом звітного періоду приділяла увагу підвищенню професійного рівня керівників та працівників органів місцевого самоврядування.

    В Чернігівському Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування і організацій свою кваліфікацію підвищували працівники виконавчого апарату районної ради та працівники Срібнянської селищної та Васьковецької сільської рад.

    З метою обміну досвідом , я , як голова районної ради  , у лютому поточного року брала участь у засіданні з'їзду Української асоціації районних та обласних рад у м. Київ, а 04 грудня 2018 року брала участь у засіданні Правління даної асоціації, так як районна рада є членом Асоціації районних та обласних рад.

         На протязі звітного періоду були проведені виїзні приймальні голови районної в старостинські округи Срібнянської селищної ради.

Реалізація бюджетного процесу

   Невід'ємною  умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу.

  Питання формування бюджету, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів розглядалися на всіх без винятку пленарних засіданнях районної ради. Рішення ради завжди оприлюднювались на офіційному сайті районної ради та друкувалися в газеті «Срібнянщина».

   Спільно з фінансовим відділом районної державної адміністрації та постійною комісією районної ради з питань бюджету та соціального розвитку району, своєчасно і оперативно здійснювався перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з метою використання наявних фінансових ресурсів та забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ.

     Хочу відмітити, що станом на 01.01.2018 року ми мали значні кошти від  перевиконання доходів районного бюджету. Депутати районної ради при внесенні змін до районного бюджету мали можливість спрямовувати дані кошти на галузь охорони здоров’я, освіту, культуру.

   Зокрема, на галузь охорони здоров'я  спрямовано 1213,7 тис. грн., з них 137,7 тис.грн. виділені центру первинної медико-санітарної допомоги на повернення вартості навчання та щомісячних доплат за лікаря загальної практики-сімейної медицини Тарасенко А.О.;

    На відділ культури спрямовано кошти в сумі 286,4 тис. грн., з яких 7,0 тис. грн. на придбання дзеркал в дитячу музичну школу, 2,0 тис. грн. на придбання матеріалів по музичній школі і 30,0 тис. грн. на матеріалі в будинок культури.

   На відділ освіти спрямовано 819,4 тис.грн. та   436,2 тис. грн. на Срібнянський територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

    На підтримку районної ради ветеранів кошти виділено в сумі 10,0тис.грн.

    По управлінню праці та соціального захисту спрямовано кошти в сумі 34,0 тис.грн.,з них: 14,0 тис. грн.. на відшкодування витрат громадянам,які отримують програмний гемодіаліз в філії нефрології та гемодіалізу м. Прилуки, на оплату проїзду від місця проживання до Прилук та в зворотному напрямку; 20,0 тис.грн. на виконання районної програми надання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб на 2018-2020 роки.

    По фінансовому управлінні для надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програми впровадження організації роботи зі зверненнями громадян у Срібнянському відділенні поліції в сумі 20,0 тис.грн. та 20,0 тис. грн. надання іншої дотації Срібнянській селищній раді.

     В кожну вищезазначену галузь були спрямовані кошти на  облаштування дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку природного газу.

    По спеціальному фонду за рахунок  залишку коштів, який склався на 01.01.2018 року було виділено іншу субвенцію по Срібнянській селищній раді на капітальний ремонт по облаштуванню внутрішнього туалету в будинку культури смт Срібне в сумі 298,7 тис. грн. та іншу субвенцію на придбання дитячого майданчика с.Іванківці в сумі 100,0 тис. грн.

    А також за рахунок даного залишку коштів утримувалися з районного бюджету, за цей період,  установи, які знаходяться на території Васьковецької сільської ради:  освіта – 1591,4 тис. грн.; первинна медицина (ФАП) – 108,8 тис. грн; утримання соціальних робітників – 114,0 тис. грн.; утримання бібліотеки – 35,8 тис. грн., тому,  що до районного бюджету за 11 місяців  цього року від Васьковецької сільської ради надійшло лише 844,9 тис. грн.

   Утримання установ Васьковецької сільської ради в 2019 році з районного бюджету залишається під питанням. Так як вільного залишку коштів уже не буде, а власні доходи неспроможні забезпечити всі ці витрати. Оскільки, відповідно до проекту районного бюджету на 2019 рік, видатків з районного бюджету на утримання Васьковецької школи, які займають  левову частину від загальних витрат на установи села, вистачить орієнтовно на І півріччя 2019 року.

   Враховуючи зазначене, хочеться побажати депутатському корпусу та жителям села Васьківці прийняти єдино правильне рішення щодо подальшої долі сільської ради.  Оскільки, для того щоб оминути гострі кути економічного та соціального розвитку села в 2019 році, я бачу Васьковецьку сільську раду,  і це неминуче доказує час, лише в складі Срібнянської ОТГ. Вагомі здобутки якої, за перший рік життя, говорять самі за себе і їх вже оцінюють жителі громади.

    У районній раді, голова ради є розпорядником  коштів передбачених на утримання ради, адміністративної будівлі та виконавчого апарату. За поточний період на утримання адмінбудинку експлуатаційні витрати становлять 454 680,49 грн. Зокрема: оплата водопостачання та водовідведення – 3 684,96 грн;  оплата за вивезення твердого побутового сміття – 624,00 грн.; оплата природного газу та розподілу природного газу – 191 785,72 грн.; тримання твердопаливної котельні – 155 285,81 грн., з яких придбано паливні брикети з лушпиння соняшнику на суму 124 800,00 грн.; оплата енергоносіїв – 103 300,00 грн. Частина даних витрат була відшкодована орендарями.

    У 2018 році розроблений новий електронно-інформаційний ресурс (веб-сайт), придбана бензокоса.

   На керівництво районної ради покладена  велика відповідальність за безаварійну експлуатацію опалювальних котлів та безперебійне постачання тепла на адміністративний будинок в якому  розміщено і працює сім  організацій і установ райцентру. Саме тому придбано регулятор тиску газу, розробляється проектно-кошторисна документація для облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу.

         Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зауважити,що сьогоднішній результат роботи – це колективна праця кожного депутата, кожної постійної комісії, президії, сесійна робота і, безумовно, робота виконавчого апарату районної ради. Основна мета звіту - не тільки проаналізувати діяльність ради за звітний період, а й разом визначитись щодо основних напрямків та пріоритетів  в подальшій роботі.

    Важливе питання дня прийдешнього – це створення умов для нових робочих місць, створення нових виробничих і обслуговуючих структур, піклування про людей похилого віку, а також увага до повсякденного життя захисників України – учасників АТО та їх сімей.

    За рахунок підняття ролі культури, вивчення нашої історичної спадщини, пропаганди досягнень сьогодення ми будемо намагатись підвищувати рівень самоідентифікації Срібнянщини.

     На найближчий час перед депутатським корпусом Срібнянської районної ради  постають ще такі головні задачі: прийняття на 2019 рік районного бюджету, ряду районних програм, а також планування роботи районної ради на 2019 рік. Працювати є над чим.  

    Хочу щиро подякувати народним депутатам України  Олегу Миколайовичу Дмитренку, Кодолі Олександру Михайловичу, депутату обласної ради Миколі Петровичу Дейкуну, всьому депутатському корпусу районної ради, керівництву райдержадміністрації, Срібнянської селищної ради за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування,  за той факт, що робота ради з декларативного характеру перетворилася у дієві зрушення, за те, що ми бачимо реальні проблеми, які турбують наших виборців, за небайдужість і готовність працювати на благо громади району.   Тільки об’єднавши  зусилля, на основі взаємної  довіри і відповідальності перед людьми, за підтримки кожного окремого виборця району ми забезпечимо вирішення найважливіших питань життєдіяльності району.    

           З упевненістю скажу, що місцеве самоврядування – надійний партнер і опора держави. Сильна громада – сильна держава.