6 грудня 2018 року прийнято Закон України № 2639 -VIII «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров'я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів.

Форма звернення про порушення прав споживачів у разі придбання нехарчової продукції

Закон України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів"

Пам'ятка споживача