Директору Департаменту екології та природних ресурсів

Чернігівської обласної державної адміністрації

 

 

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника)

(адреса місця проживання заявника,

електронна адреса, контактний телефон)

 

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

(пишеться в довільній формі з викладенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання, вимоги).

 

 

(дата)                                                                                           (підпис)