Інформація

про стан роботи зі зверненнями громадян за 2019 рік

 

На виконання  Указу Президента  України від 07.02.2008 року  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи надає інформацію про стан роботи із зверненнями громадян за 2019 рік.

Робота по розгляду звернень громадян проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

Протягом зазначеного періоду до Департаменту надійшло 4 звернення.

Усі звернення розглянуті відповідно вимог чинного законодавства. Порушені питання максимально вивчені, надані обґрунтовані відповіді. Порушень термінів розгляду та надання відповідей на звернення громадян протягом 2019 року не було.

На виконання ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» в Департаменті розроблений та затверджений графік особистого прийому громадян керівництвом Департаменту. Графік особистого прийому затверджено та розміщено на видному місці в Департаменті та на веб-сайті Департаменту.