Інститут інноваційної освіти

Київського національного університету будівництва і архітектури

запрошує осіб, які працюють у будівельній галузі, здобути освітній рівень бакалавра або магістра, другу вищу освіту.

До навчальних планів усіх спеціальностей включено актуальні питання сучасних технологій в будівництві, зокрема BIM-технології (Building Information Model), впровадження європейських і міжнародних стандартів. Це сприятиме застосуванню конкурентоспроможних будівельних матеріалів та компонентів національного виробництва,  дасть змогу орієнтуватися на національні кадри при виконанні проектувальних, будівельних та інших робіт.

В Інституті інновцаійної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури діють курси підвищення кваліфікації, після закінчення яких слухачі отримують свідоцтво і сертифікат, а саме з таких тем:

- проектування будівельних конструкцій за Єврокодами;

- експертна оцінка землі;

- удосконалення професійних знань, умінь і навичок інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників;

- обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій;

- кошторис у будівництві;

- основи технічного регулювання у будівництві;

- новітні технології у водопостачанні та водовідведенні.

 

Інститут надає можливість пройти навчання за спеціальною програмою сертифікації інженера-консультанта FIDIC.

Курси і навчання можна пройти дистанційно.

Більш детальна інформація знаходиться  на сайті Інституту  https://iino.knuba.edu.ua.