УКРАЇНА
СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

(двадцять сьома сесія сьомого скликання)

 

 

20 грудня 2019 року                                                                                    №  323
м. Семенівка

Про районний бюджет
Семенівського району на 2020 рік
(код бюджету 25317200000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,  районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 18677200 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 17412400 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету - 1264800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 18677200 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 16677400 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету - 1999800 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 735000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 735000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 0,0 гривень, що становить 0,0 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Дозволити у міжсесійний період спільними розпорядженнями голів районної державної адміністрації та районної ради вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів Семенівському  районному бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів, у межах загального обсягу таких субвенцій, і міжбюджетних трансфертів з об’єднаної територіальної громади (інших органів місцевого самоврядування).

Надати право спільними розпорядженнями голів районної державної адміністрації та районної ради протягом 2020 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджету відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним внесенням змін до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2088300 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) До доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 102, 103, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2020 рік”;

2) Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»;

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду, спрямовуються на видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством (за рахунок джерел, визначених підпунктом 6.1 пункту 6 до цього рішення;

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43 Бюджетного кодексу України.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, розпорядникам та одержувачам коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. До 1 лютого 2020 року розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до фінансового відділу на спільне затвердження, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів районного бюджету на затвердження до фінансового відділу на паперових та електронних носіях.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Районній державній адміністрації установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням.

10.4. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10.5. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

10.6. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2020 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України  у Семенівському районі Чернігівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.

Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.7. Установити, що у 2020 році розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

10.8. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету.

11. Дозволити фінансовому відділу районної державної адміністрації вносити зміни до розпису районного бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням та вносити зміни до розпису фінансування районного бюджету; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів районного бюджету.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету.

12. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету перерозподіл бюджетних призначень між відповідальними виконавцями та між бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету, збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання здійснюється спільними розпорядженнями голів районної державної адміністрації та районної ради (з наступним внесенням змін до цього рішення).

13. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити за спільними розпорядженнями голів районної державної адміністрації та районної ради, з наступним внесенням змін до цього рішення, протягом 2020 року вирішувати питання виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів, також здійснення передачі коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету, за погодженням з постійною комісією районної ради.

14. Делегувати фінансовому відділу районної державної адміністрації повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального фондів районного бюджету.

15. Надати право фінансовому відділу районної державної адміністрації погоджувати довідки про зміни до кошторисів у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з районного бюджету.

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

17. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та податків.Голова районної ради                                                                   В.МАЛКОВИЧ