Інформація щодо стану соціально-економічного розвитку
Чернігівської області за січень-березень 2021 року

 

За січень-березень 2021 року індекс промислової продукції становить 92,2%.

Зросли обсяги виробництва на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (+7,4 %), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (+7,3 %), машинобудування (+1,9%).

Водночас, обсяги скоротились на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 22,3 %), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри та виробів зі шкіри (на 21,9 %), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування (на 9,9%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 7,4 %), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 2,0 %) та у добувній промисловості та розроблення кар‘єрів (на 15,4%).

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-лютий 2021 року склав 5,7 млрд грн.

За січень-березень 2021 року індекс валової продукції сільського господарства області становив 94,5%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 97,8% та у господарствах населення – 90,1%.

За 2020 рік в економіку області вкладено 6,1 млрд грн капі­тал­ьних інвестицій, що на 40,9 % менше порівняно з 2019 роком.

За новою методологією обліку прямих іноземних інвестицій, де враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій та додатково проведено удосконалення статистики запасів прямих іноземних інвестицій, станом на 31.12.2020 обсяг прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі) в економіці області складає 451,6 млн дол. США, у розрахунку на одну особу –
464,5 дол. США.

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-березень 2021 року становить 344,1  млн грн, що на 9,5% менше, ніж за січень-березень  2020 року.

За 2020 рік  в експлуатацію введено 75,2 тис. м2 житлових будівель, що на 47,3 % менше, ніж за 2019 рік.

Зовнішньоторговельний оборот товарами за січень-лютий 2021 року склав 241,9  млн дол. США. Експорт зріс на 20,1 % (до 181,8 млн дол. США), імпорт – на 13,2% (до 60,1млн дол. США). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 121,7 млн дол. США.

Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням обороту фізичних осіб) за січень-березень 2021 року склав  5,8 млрд грн, що на 10,5% більше, ніж за січень-березень 2020 року.

Індекс споживчих цін в області у березні 2021 року до грудня 2020 року становив 104,2 %.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у березні 2021 року становила 10722 грн (+5,9 % до лютого 2021 року), у реальному вимірі вона зросла на 13,1%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в області зменшилась з початку 2021 року на 34,4% і  на 01.04.2021 становила  10,6 млн грн.

Середній розмір пенсійних виплат (з урахуванням пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян) на 01.04.2021 склав 3343,31 грн, що в 1,9 рази перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (1769,0 грн).