(дев’ятнадцята сесія п`ятого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

Від 22 вересня 2009 року

Про затвердження герба та прапора
Городнянського району

Беручи до уваги історичну традицію побутування в Україні та, зокрема, на Городнящині, враховуючи велике суспільно-політичне значення символіки в утвердженні місцевого самоврядування, відродження самобутності регіону, духовних цінностей, його вікової культурної спадщини, виховання у населення почуттів патріотизму малої батьківщини і національної самосвідомості, що є важливими чинниками побудови громадянського і демократичного суспільства, гарантом державної міцності, процвітання та добробуту, керуючись ст. ст. 22 та 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1. Затвердити :

  • герб ( Великий та Малий) Городнянського району (додаток 1 );
  • положення про герб Городнянського райну ( додаток 2);
  • прапор Городнянського району (додаток 3 );
  • положення про прапор Городнянського району (додаток 4 ).
Виконавчому апарату районної ради організувати виготовлення еталонного зразка герба та прапора Городнянського району до 20 грудня 2009 року.

2. Звернутись до комісії державних нагород та геральдики при Президентові України щодо включення символіки Городнянського району до Державного геральдичного реєстру України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради О.М.Кривця.           
Голова районної ради О.І.Верхуша