1

Про Ініціативу


20 вересня 2011 р. у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН 8 країн-засновниць (Бразилія, Сполучені Штати Америки, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни, Південно-Африканська Республіка, Сполучене Королівство) започаткували міжнародну Ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі - Ініціатива), підписавши Декларацію Партнерства.

Президент України взяв участь в інавгураційній церемонії Ініціативи у м. Нью-Йорку та підтвердив готовність України приєднатися до зазначеної Ініціативи.

У рамках Ініціативи країни-учасниці мали розробити спільно з інститутами громадянського суспільства та надати Керівному комітету Ініціативи План дій, в якому визначаються конкретні зобов’язання на дворічний період; координувати діяльність та впроваджувати взяті на себе зобов’язання; забезпечити відкритість процесу впровадження Ініціативи та консультацій з громадськістю; опублікувати звіт-самооцінку про результати роботи через 12 місяців впровадження Плану дій; погодитися на незалежне оцінювання результатів діяльності.

Станом на 18 липня 2018 р. до Ініціативи приєдналися 78 країн та 20 субнаціональних урядів.

Основні принципи Ініціативи:

прозорість: інформація про діяльність уряду є відкритою, всеосяжною, своєчасною, вільно доступною для громадськості, і такою, що відповідає основним стандартам відкритих даних;

участь громадян: уряд залучає громадян до участі в обговореннях, що сприяє прийняттю рішень, які враховують громадську думку, є більш інноваційними та ефективними;

підзвітність: наявність правил, норм і механізмів, які змушують урядові структури до обґрунтування своїх дій, здійснення діяльності відповідно до визначених для них вимог, реагування на критику, прийняття відповідальності за невідповідність дій законам або зобов’язанням;

технології та інновації для прозорості та підзвітності: уряд враховує важливість надання громадянам відкритого доступу до технологій, а також усвідомлює роль нових технологій в просуванні інновацій та важливість розширення можливостей використання технологій громадянами.

Керівний комітет Ініціативи

Керівний комітет Ініціативи базується у Сполучених Штатах Америки. До складу Керівного комітету входять представники урядів країн, що є учасниками Ініціативи, та представники організацій громадянського суспільства. Склад Керівного комітету формується шляхом проведення виборів за принципом регіонального представництва (по 4 представника від урядів кожного з 4 регіонів - Африка, Азія, Америка та Європа).

Право брати участь у виборах до Керівного комітету мають країни, що:

1) мають помітний прогрес у галузях, що були обрані для розвитку в рамках Ініціативи;

2) опублікували всі необхідні документи (плани дій, звіти про самооцінку тощо) не пізніше ніж через місяць від визначеної дати;

3) дотримувалися Декларації Ініціативи;

4) забезпечують фінансову підтримку Ініціативи (за винятком випадків фінансової кризи);

5) регулярно брали активну участь у засіданнях Керівного комітету та зустрічах підкомітетів.

Реалізація Ініціативи в Україні 

Перший План дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” (розпорядження від 5 квітня 2012 р. № 220) на 80% складався з заходів, запропонованих громадськими експертами. План був обговорений під час Національного круглого столу та затверджений Урядом у 2012 році. На Глобальному саміті Партнерства український план дій був визнаний як один з найкращих.

Другий План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 26 листопада 2014 р. № 1176. Проект плану дій розроблявся робочої групою, створеною в Секретаріаті Кабінету Міністрів. До складу робочої групи увійшли представники органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. Проект плану пройшов громадське обговорення в Інтернеті та під час публічних заходів у 4 регіонах України. Вперше в урядовому документі був визначений розділ «Партнери» у якому вказані конкретні громадські організації, які виступають партнерами органів влади в реалізації відповідних заходів плану дій.

Основними напрямами реалізації Ініціативи в Україні у 2012 – 2016 роках були:

сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики; забезпечення доступу до публічної інформації; запобігання і протидія корупції; підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг; впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії.

7 грудня 2016 р. під час Глобального саміту Партнерства «Відкритий Уряд» у Парижі українську електронну систему публічних закупівель «ProZorro» визнано переможцем третьої щорічної премії «Open Government Awards 2016».

Третій План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 30 листопада 2016 р. № 909.

Планом дій, зокрема, передбачені заходи з підвищення якості та прозорості надання адміністративних послуг та впровадження надання таких послуг в електронній формі, удосконалення механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників, забезпечення відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель, створення системи “Community policingˮ, розвитку електронної демократії тощо.

Проект плану дій пройшов широке громадське обговорення, зокрема, заклик до подання пропозицій розміщувався на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” та поширювався у соціальних мережах, проведено 5 відкритих засідань робочих груп Координаційної ради та 23 регіональні громадські обговорення, проведено публічний захід у форматі “world cafe”. Крім того напрацьовані пропозиції були винесені на громадське обговорення через Інтернет з можливістю обрати п’ять пріоритетних заходів із запропонованих.

Процес розроблення плану дій включено до нового Інструментарію участі та спільного творення Ініціативи як кращу практику залучення заінтересованих сторін.

 Координаційний механізм

З метою координації роботи органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи  Кабінет Міністрів утворив Координаційну раду з питань реалізації в Україні міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (постанова від 13 червня 2012 р. № 671). У лютому 2017 р. Уряд удосконалив координаційний механізм впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

До складу Координаційної ради входять по 7 представників від органів виконавчої влади і громадськості. Також визначено, що Координаційна рада має двох співголів – від Уряду (Міністр Кабінету Міністрів) та від громадськості. Члени Координаційної ради від громадськості обираються на конкурсних засадах.

Створено 4 робочі групи Координаційної ради: з надання адміністративних послуг, з питань відкритості та антикорупційної діяльності, з питань електронної демократії та електронного урядування, з організаційних питань реалізації Ініціативи. До складу робочих груп увійшли члени Координаційної ради, представники органів виконавчої влади, відповідальні за виконання завдань плану дій та представники інститутів громадянського суспільства.

Офіційний веб-сайт міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»:https://www.opengovpartnership.org/

Відеоролик про Ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=B_WeADzVgjI .

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1088-р "Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2018—2020 роках"

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 909-р "План дій з реалізації Ініціативи «Партнерство “Відкритий Уряд”» на 2017-2018 роки"