1

back

Підвищення ефективності соціальної політики

16 березня 2012

Першим напрямом соціальних ініціатив Президента України В.Януковича є відновлення основоположного принципу соціальної справедливості – максимального скасування пільг для тих, хто цього не потребує. Даний крок у реформуванні матиме наслідком поліпшення атмосфери в суспільстві та покаже дійсну орієнтацію держави на чесний перерозподіл доходів.

В області пільгами користується понад 384 тис. осіб, це більше ніж третина населення області. Право на отримання пільг у державі регламентує понад 50 законодавчих актів (загалом 116 категорій громадян мають право на 125 видів пільг).

Існуюча система пільг є громіздкою та недосконалою. Законодавчі акти приймалися безсистемно і, в більшості випадків, не містять в собі механізмів реалізації прав, що надаються громадянам, не підкріплені відповідним фінансовим ресурсом. Сучасна система пільг не є адресною, що призводить до неефективного використання бюджетних коштів, їх розпорошення, оскільки пільги надаються незалежно від доходу та потреби в них, зокрема, працездатним громадянам, і не забезпечує рівного доступу до пільг усім, хто має на них право, що порушує принцип соціальної справедливості.


За інформацією головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації