1

 

 

Зразок подання звернення

 

 

 

 

Голові Менської районної

 

 

державної адміністрації
(прізвище, ім’я, по-батькові заявника)
(адреса місця проживання заявника,
електронна адреса, контактний телефон)

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

 

(пишеться в довільній формі з викладенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання, вимоги).
 

 

(дата)
(підпис)