1

2019 рік

 

 

 

 

Фермерські господарства можуть отримати фінансову підтримку на поворотній основі

Чернігівське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств розпочало прийом документів для участі в конкурсі на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед Українським державним фондом підтримки фермерських господарств (Укрдержфондом) та його регіональними відділеннями; котрих визнано банкрутами; щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання або нецільового використання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримають фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 тисяч гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років.

Конкурс проводиться у два етапи:

1. Прийом заявок та документів для участі в конкурсі, визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки (проводить регіональна комісія Фонду).

2. Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки (проводить конкурсна комісія з питань надання фінансової підтримки — Укрдержфонд, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1).

Заявки та документи для участі в конкурсі має подати керівник фермерського господарства особисто або уповноважена особа до регіональної комісії Чернігівського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, каб. 403).

Дедлайн — 4 червня.

Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі, передбачений пунктом 8 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102. Також з переліком можна ознайомитися на офіційному сайті Укрдержфонду в розділі «Документи для участі в конкурсі».

Контактний телефон: (0462) 77-46-69.

Департамент агропромислового розвитку
Чернігівської облдержадміністрації

 

 

Оголошено конкурс громадських проектів на 2020 рік

На виконання Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада», затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради від 10.09.2015, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації оголошує проведення конкурсу проектів для інститутів громадянського суспільства на 2020 рік.

Програмою на проведення конкурсу проектів у 2020 році передбачено 350 тисяч гривень. Загальний фонд конкурсу визначатиметься після затвердження обласного бюджету на 2020 рік.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 30 тисяч гривень.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за півроку до оголошення конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 29.03.2019 до 29.08.2019 включно, щоденно, крім суботи, неділі за адресою: 14000, м. Чернігів, Шевченка, 7, каб. 2, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Більш детальна інформація про проведення конкурсу знаходиться за посиланням: http://cg.gov.ua/index.php?id=28034&tp=1 (рубрика «Конкурси проектів для ІГС» на офіційному сайті Чернігівської облдержадміністрації).

За додатковою інформацією звертайтесь за тел. (0462) 67-86-94.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації

 

До уваги аграрників, які користуються банківськими кредитами

   Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 21.03.2019 року оголосив про початок прийому документів на  конкурс щодо надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів.

Умови участі у конкурсі, форма заявки та перелік документів,  які подаються позичальниками – суб’єктами господарювання агропромислового комплексу до Конкурсної комісії Чернігівської обласної державної адміністрації розміщені нижче:

Умови участі в конкурсі

Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами.

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю;

 у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами:

-короткостроковими ( до 12 календарних місяців)- залученими для покриття виробничих витрат;

- середньостроковими ( до 36 календарним  місяців) – залученими для витрат капітального (інвестиційного) характеру.

Позичальник не повинен бути банкрутом, не перебувати на стадії ліквідації, не мати відкритої справи про банкрутство,  не мати прострочену більш ніж 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом  України та фондами загальнообов’язкового  державного соціального страхування.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів :

 • Припиняється надання компенсації (з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду);
 • Кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету. 

 

Перелік документів які подаються позичальниками – суб’єктами господарювання агропромислового комплексу до Конкурсної комісії Чернігівської обласної державної адміністрації, склад якої затверджений розпорядженням від 18.03.2019 №146

Заявка за встановленою Мінагрополітики формою ;

 1. Копію кредитного договору або договору позики, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

           2. Довідку про банківські реквізити позичальника (за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства, з печаткою);

3. Виписку банка-кредитора або обслуговуючого банку про отримання (та рух кредитних коштів) позичальником кредиту;

4. Копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати»), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;

5. довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;

6. Копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, ( накладних, актів виконаних робіт, договорів постачання, у разі перерахування кредитних коштів на поточний рахунок - виписок з позичкового та поточного рахунків) для підтвердження  використання кредитних коштів на цілі визначені в п.4 Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №300 (зі змінами);

7. Довідку банку – кредитора про графік погашення відсотків в 2018 році, з визначенням суми що підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету;

8. Копії платіжних документів засвідчених банком-кредитором або обслуговуючим банком про суми фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок бюджетних коштів, надалі  до 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

9. Для підтвердження місця реєстрації позичальники до Конкурсних комісій подають копію довідки з ЄДРПОУ або копію виписки з Єдиного Державного Реєстру (завірену печаткою позичальника).

Заявка на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами  (додаток 1)

 

Грантовий дайджест «Будь у курсі подій – дій!» на січень 2019 року

 

2018 рік

 

Грантовий дайджест «Будь у курсі подій – дій!» на вересень 2018 року

Департамент економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації надає підбірку постійнодіючих грантових програм, тренінгів та грантових програм у наступних сферах:

 • соціального розвитку та демократичних ініціатив;
 • енергоефекивності;
 • екології та охорони навколишнього природного середовища;
 • культури і туризму;
 • охорони здоров’я;
 • освіти, стажування.

 

 

16.07.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з Офісом з просування експорту при Мінекономрозвитку в партнерстві з Радою зовнішньоекономічних зв'язків Туреччини (DEİK) та за підтримки Посольства України в Турецькій Республіці запрошують українських виробників до участі в торговій місії до Туреччини, яка відбудеться у період з 5 по 7 вересня 2018 р. під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С. І.

До участі запрошуються підприємства з секторів відновлюваної енергетики, машинобудування, технологій та інші підприємства, зацікавлені в виході на ринок Турецької Республіки.

Місія дасть можливість українським експортерам зорієнтуватися в особливостях турецького ринку, налагодити зв’язки з потенційними партнерами, стане практичним кроком в реалізації можливостей та перспектив для розширення доступу українських експортерів до ринку Туреччини.

 

Цілі:

 • ознайомлення з веденням господарської і торгової діяльності на місцевому рівні;
 • встановлення прямих контактів з потенційними бізнес партнерами;
 • представлення експортного потенціалу України.

 

В програмі передбачені:

 • Проведення Україно-Турецького бізнес форуму;
 • B2B зустрічі з потенційними партнерами, організовані Радою зовнішньоекономічних відносин Туреччини (DEIK) та професійним консультантом;
 • освітній захід щодо особливостей ведення бізнесу в Туреччині;
 • візити на успішні підприємства з метою обміну досвідом.

 

Довідково:

 • Участь у програмі торгової місії для українських компаній безкоштовна. Учасники самостійно покривають дорожні витрати та витрати по перебуванню в Туреччині.
 • Офіс з просування експорту наймає консультанта для організації додаткових В2В зустрічей для 10 українських компаній, що є представниками малого та середнього бізнесу;
 • Учасник торгової місії повинен вільно володіти англійською мовою.
 • Робоча мова торгової місії - англійська. Переклад не передбачено.

Реєстрація відкрита до 20 липня 2018 р. за посиланням https://goo.gl/4UhZix

Контактна особа: Марія Шевчук, Керівник відділу бізнес-можливостей Офісу з просування експорту при Мінекономрозвитку, тел.: +38 (067) 234-89-14, адреса електронної пошти: [email protected].

 

 

03.07.2018

 

 

Грантовий дайджест «Будь у курсі подій – дій» на липень

 

Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації надає грантовий дайджест «Будь у курсі подій – дій» з підбіркою грантових програм у сфері соціального розвитку та демократичних ініціатив на липень.


 

 

25.06.2018

Щодо проведення виставеових заходів в Ірані.PDF

 

Грантовий Дайджест_на Червень (1).pdf

 

Дайджест змін в системі охорони здоров'я.pdf

 

 

15.05.2018

 

 

 

Департамент економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації розробив грантовий дайджест "Будь у курсі подій, дій!" на травень 2018 року, в якому розміщено добірку грантових програм у сфері соціального розвитку та демографічних ініціатив.


 

15.05.2018

В рамках реалізації проекту “ERASMUS+Programme of the Europen Union”, з метою проведення досліджень стану та перспектив розвитку молодіжного підприємництва в країнах східного партнерства, проводиться дослідження серед молоді України віком від 13 до 35 років шляхом анонімного онлайн-опитування з 10 травня по 10 червня 2018 року. Молодих підприємців запрошуємо взяти участь в про онлайн-опитувані за посиланням: : https://bit.ly/2HYbkZ3

Більш детальна інформація про Проект “ERASMUS+” на сайті за посиланням: http://heifye.hduht.edu.ua

Контактна особа Гросул В.А.- керівник проекту, т.(099)224-09-27,

e-mail: heifye,[email protected]
 

13.04.2018

 

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про грантову Програму від Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив на 2018-2019 рік.

Канадський Фонд підтримки місцевих ініціатив (КФМІ) підтримує малі, але високоефективні проекти, що відповідають напрямкам міжнародної допомоги Уряду Канади. Програма спрямована на підтримку ініціатив, розроблених переважно місцевими партнерами. Проекти відбираються та затверджуються Посольством Канади в Україні.

За допомогою КФМІ, Посольство Канади в Україні має змогу фінансувати проекти, націлені на наступні тематичні пріоритети:

1. Гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок і дівчат;

2. Інклюзивне врядування, повага до різноманітності, демократії, відстоювання прав людини і верховенства права;

3. Підтримка стабільності і безпеки, спрямована на запобігання конфліктам та зміцнення миру;

4. Стимулювання економічного зростання для всіх, включаючи економічні права жінок, гідні робочі місця та підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш вразливі верстви населення та забезпечення економічної стабільності.

Для отримання гранту Канадського Фонду апліканти повинні відповідати наступним базовим вимогам:

1. Бути зареєстрованими як українське громадське об‘єднання чи організація, наприклад:

• місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація;

• місцева освітня установа, що планує працювати над проектом на місцевому рівні;

• міжнародна, міжурядова, багатонаціональна та регіональна організація та установа або агентство, яке працює над місцевими ініціативами розвитку;

• муніципальний, регіональний або національний орган влади або агенція, яка працює над місцевими проектами розвитку.

2. Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані українськими державними органами.

3. Мати діючий банківський рахунок в українській фінансовій установі і мати змогу надати інформацію про рахунок.

4. Подати заповнену заявку на фінансування (разом з бюджетом) у формі, передбаченій Посольством Канади.

5. Бути спроможними продемонструвати реальну корисність для цільової аудиторії/клієнтів, особливо для жінок, дітей, молоді, меншин, інвалідів та/чи людей похилого віку. Наступні організації не можуть отримати фінансування за рахунок Канадського фонду:

• Політичні партії

• Військові організації

• Організації, що в законодавчому порядку не зареєстровані українськими органами влади

• Комерційні інституції та підприємці.

Фінансування

Максимальна сума внеску становить 50 тис. канадських доларів (еквівалент в українських гривнях, що залежить від коливань обмінного курсу). Внаслідок обмежених ресурсів Фонду та великої кількості заяв на фінансування, слід відзначити, що внески з максимальною сумою можуть бути ухвалені лише за надзвичайних обставин. Зазвичай, кошти надаються у сумі від 5 до 35 тис. канадських доларів. Апліканти повинні продемонструвати зобов’язання щодо проекту через залучення додаткових грошових та/чи матеріальних ресурсів. Зверніть увагу, що проекти повинні розподілити всі кошти до кінцевої дати завершення проекту.

Подання пропозицій та критерії оцінювання

Заявки на фінансування мають подаватися англійською мовою, згідно аплікаційної форми (CFLI Project Application for Funding Form 2018-2019) та додатку до неї (CFLI Budget Form 2018-2019).

Заявки мають бути подані електронною поштою та в друкованому вигляді поштою до Посольства Канади в Україні.

У разі питань щодо процесу подання заявки, будь-ласка, пишіть на електронну адресу [email protected].

Дедлайн – 20 квітня 2018 року (не пізніше 17.00).

Детальна інформація: http://canadainternational.gc.ca/ukraine/ та https://sbiz.club/10174/grantova-programa-vid-kanadskogo-fondu-pidtrymky-mistsevyh-initsiatyv-na-2018-2019-rik/
 

04.04.2018

Департамент економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації розробив грантовий дайджест "Будь у курсі подій, дій!" на квітень 2018 року, в якому розміщено добірку грантових програм у сфері соціального розвитку та демографічних ініціатив.
 

 

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про конкурс грантів «Адвокації заходів зі сприяння торгівлі та спрощення торговельних процедур»,

який реалізує Громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) у рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Метою конкурсу є покращення умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема шляхом удосконалення практики реалізації відповідних нормативно-правових актів та посилення прозорості діяльності органів влади, через забезпечення участі широкого кола громадських організацій в адвокації питань, пов’язаних із сприянням та спрощенням процедур торгівлі.

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають:

• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше ніж 1 рік на дату завершення конкурсу;

• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування);

• досвід практичної роботи у сфері сприяння міжнародній торгівлі та спрощення відповідних процедур;

• веб-сайт організації та/або сторінку у фейсбуці.

Для участі у Проекті заявник має заповнити та надіслати грантову заявку, яка складається з аплікаційної форми, бюджету проекту, сканкопії реєстраційної картки проекту, підписаної й завіреної печаткою організації та супровідних документів, на ел. адресу ІЕД [email protected]. Аплікаційну форму та форму бюджету проекту можна отримати на веб-сайті http://tfd.ier.com.ua або www.ier.com.ua . Кінцевий термін подання заявок до 18.00 год. 22.02.2018.
 

Про грантову Програму підтримки мікропроектів від Посольства Німеччини

Посольство Федеративної Республіки Німеччина надає фінансову підтримку для реалізації мікропроектів, спрямованих на покращення основних потреб бідних та вразливих верств населення, які мають довгострокову дієвість.

Дедлайн – 23 лютого 2018 року.

Мікропроекти – це заходи/проекти з коротким терміном реалізації (проект повинен бути реалізований до 15.10.2018), спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і вразливих верств населення та на забезпечення довгострокового ефекту від проекту.

Максимальна сума грантового сприяння, що надається Посольством, становить, як правило, 8 000 євро.

Хто може подавати заявку:

Організації/установи/спілки/неурядові організації (крім підприємств і ОСББ), які не спроможні самостійно профінансувати свій проект. Це означає у будь-якому випадку обов’язкову наявність власного внеску заявника (також і нефінансового, наприклад, у формі виконання робіт власними силами, надання транспортних послуг чи приміщень, технічного нагляду або сервісних послуг).

Можливе часткове фінансування третіми сторонами (приватними донорами, громадами, місцевими підприємцями).

Для участі у Програмі необхідно використовувати лише наданий Посольством формуляр заявки (за посиланням), який має бути заповнений повністю. При цьому долучений короткий опис проекту (пункт 5а) необхідно скласти лише німецькою чи англійською мовою (макс. 500 знаків), після чого формуляр має бути підписаний двома відповідальними особами організації-заявника. Заявка і долучений до неї план фінансування (див. зразок в кінці формуляра) мають бути зрозумілі та переконливі. Особливо це стосується мети проекту в рамках реалізації політики співпраці задля розвитку (пункт 5 b заявки):

– Які дефіцити/проблеми мають бути вирішені? Покриті цим проектом?

– Які цілі переслідує цей проект?

– На кого розрахований проект/кому він принесе користь?

– За допомогою яких заходів мають бути досягнуті його цілі?

Надішліть цю заявку з планом фінансування ВИКЛЮЧНО поштою на адресу: Посольство Німеччини в Україні, Економічний відділ (wi-13), вул. Богдана Хмельницького, 25, 01901 Київ.

У разі виникнення запитань, надсилайте їх електронною поштою на адресу: [email protected], тел.: 044 2811 166.

Детально:

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/04/Entwicklungspol__Zusammenarbeit/Kleinstprojekte__2017/Kleinstprojekte__2018.html та http://www.kiew.diplo.de/contentblob/5195118/Daten/8074022/Merkblatt_Kleinstprojekte.pdf
 

01.03.2018

 

Грантовий Дайджест на березень 2018 "Будь у курсі подій - дій"

 

 

 

 

 

02.02.2018

 

 

 

 

 

Грантовий Дайджест на лютий 2018 "Будь у курсі подій - дій"

 


 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

 

 

 

 

 

01.12.2017

 

 

 

Грантовий дайджест на грудень 2017 року

 

Департамент економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації розробив грантовий дайджест "Будь у курсі подій, дій!" на грудень 2017 року, в якому розміщено добірку грантових програм у соціально-еккономічній сфері.


 

28.08.2017

 

Про конкурс-міні грантів Львівської освітньої фундації для створення молодіжних платформ у селах та містечках України в рамках програми «Розвиток волонтерства в громадах».

 

Метою конкурсу є підтримка активної молоді, що здійснює систематичні зміни у своїй громаді, реалізовує соціальні, екологічні, освітні та культурні ініціативи.

Дедлайн - 15 вересня 2017 р., 23:59 год.

Цілі програми:

 

• підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на соціальний, культурний і освітній розвиток сільських територій;

 

• підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на соціалізацію та залучення до життя громади дітей та підлітків сиріт, напівсиріт, тих, що опинились у складних життєвих обставинах;

• розвиток волонтерства в малих локальних громадах;

• налагодження співпраці між державою, церквою та громадським середовищем заради сталого розвитку громади;

 

• поширення ідеї створення мережі постійнодіючих молодіжних волонтерських осередків. Вимоги до проектів-учасників конкурсу грантів:

• вік членів команди організаторів до 35 років;

• організація працює у населеному пункті з населенням до 20 000 осіб.

• залучення до проекту дітей та підлітків: сиріт, напівсиріт, тих, що опинились у складних життєвих обставинах;

• співпраця з релігійними організаціями/церквами або місцевими священиками;

• наявність юридично зареєстрованої громадської/благодійної організації;

• наявність рахунку в банку;

• тривалість проекту не менше 3 місяців. Вимоги до проектної пропозиції

• у проектній заявці має бути чітко прописана програма діяльності платформи;

• грантодавець має із проектної пропозиції чітко розуміти як буде працювати платформа після завершення проекту (з яких ресурсів буде фінансуватись, в яких напрямках працюватиме).

Максимальна сума міні-гранту - 20 000 грн.

Грантову заявку можна завантажити за посиланням: https://drive.google.com/file/d/0ByVoDgGmUKKCTzRtNFdZMzFGWTA/view

Контакти: [email protected], +38 093 48 67 406

Про конкурс в рамках Європейської програми підтримки малого та середнього бізнесу (МСП) СOSМЕ «С0S-ЕINЕТ-2017-3-04: «Європейська інкубаційна мережа для інновацій, орієнтованих на креативність».

Метою конкурсу є налагодження зв'язків та співпраці між бізнес- інкубаторами та бізнес-акселераторами, які надають підтримку МСП та стартапам в таких напрямах як інноваційний дизайн та туризм.

Відповідно до умов конкурсу до участі допускаються:

- неприбуткові організації (приватні чи громадські);

- бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, лабораторії, університети, науково-дослідні центри;

- державні органи (національні, регіональні, місцеві);

- комерційні організації, які надають підтримку малому та середньому бізнесу.

Кінцевий термін подання заявки для участі в конкурсі - 19.10.2017.

Для отримання додаткової інформації по заявці, перейдіть за посиланням https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
 

11.08.2017

 

Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів

 

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про можливість отримання гранту від Фонду «Монсанто», основною метою діяльності якого є поліпшення життя людей та зміцнення громад в усьому світі.

Громадські організації можуть подавати до Фонду «Монсанто» пропозиції соціальних проектів для сільських громад. В Україні Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів за такими напрямами:

Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти в сільських громадах, в тому числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів та академічних програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми.

Забезпечення критичних потреб громад за рахунок розвитку продовольчої безпеки, санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки та інших місцевих потреб.

Заявки від організацій на фінансування проектів, подаються протягом двох періодів на рік ( з 1 січня по 28 лютого та з 1 липня по 31 серпня). Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів США. Термін реалізації проекту - до 12 місяців.

Для того, щоб отримати запрошення для подання заявки, потрібно надіслати опис організації та короткий опис проекту англійською мовою, заповнивши форму на сайті (www.monsantofund.org/about/contact/). Якщо Фонд «Монсанто» буде зацікавлений підтримати проект, представник організації надасть код запрошення. Усі грантові заявки та необхідні документи подаються онлайн і повинні бути перекладені англійською мовою.

Зверніть увагу, що організації-заявники повинні бути зареєстровані принаймні за два роки перед поданням заявки і мають надати підтвердження проведення нещодавнього зовнішнього аудиту фінансів організації за міжнародними стандартами.

Додаткову інформацію про міжнародні гранти Фонду «Монсанто» можна отримати за посиланнями: www.monsantofund.org/grants/international та

http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx.
 

03.08.2017

 

«Надання кредитів фермерським господарствам»

 

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про конкурс на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам», який проводиться Українським державним фондом підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд).

Загальна сума коштів, що будуть розподілені, становить 65 млн. гривень.

Перелік документів для участі в конкурсі - http://udf.gov.ua/node/570 . Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років.

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Конкурс проводиться в два етапи:

1. Прийом заявок та документів для участі в конкурсі, визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки – проводиться регіональними комісіями Фонду (за адресами регіональних відділень Укрдержфонду).

2. Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки, проводиться конкурсною комісією з питань надання фінансової підтримки (Укрдержфонд, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1).

Заявки та документи для участі в конкурсі подаються до 16 серпня 2017 р. до регіональних комісій керівником фермерського господарства особисто або уповноваженою особою.

Заявки, що надійшли після закінчення строку подання, не розглядаються.

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськими господарствами Чернігівської області становить 1755,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі приймаються регіональною комісією Чернігівського відділення за адресою: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, кім. 403, телефон: (0462) 77-46-69 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 16:30).

Фінансову підтримку можна отримати для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.

Детально на сайті http://udf.gov.ua/node/693.
 

Про конкурс грантів «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність»,

оголошений програмною ініціативою «Права людини та правосуддя» разом з програмною ініціативою «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».

Дедлайн - 5 вересня 2017 р. (17.00).

Бюджет конкурсу (грн.): 6 500 000. p>Цей конкурс складається з двох лотів, з яких:

Лот №1 - орієнтований на громади, які не мають попереднього досвіду побудови партнерства та розвитку спільних ініціатив заради безпечного середовища в громаді.

Лот №2 - орієнтований на громади, які мають досвід побудови партнерства різних зацікавлених сторін заради вирішення безпекових питань громади та до яких застосовуватимуться додаткові інструменти оцінки готовності громади до реалізації запропонованої ініціативи.

Мета конкурсу

Підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції, залученості громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню та підтриманню правопорядку, забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.

Учасники: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання, які мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні.

Вимоги до проектних пропозицій:

Для Лот 1

Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв:

• пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між територіальною громадою та поліцією;

• мають чітке бачення можливих шляхів такої співпраці, конкретні механізми взаємодії та продуманий план реалізації;

• враховують місцевий контекст та особливості обраної територіальної громади;

• мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ.

Проектні пропозиції подаються за формою, визначеною у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» для Лот1 цього оголошення, у терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність формальним вимогам конкурсу й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

Для Лот 2

Подаються концепції проектних пропозицій за наступною структурою:

• загальна інформація про громаду

• основні цілі концепції та попередні заходи для досягнення цілей

• партнери та досвід співпраці між ними

• очікувані результати (короткострокові та довгострокові)

Концепції подаються у довільній формі, обсягом не більше 3 сторінок А4.

Разом з поданням концепції організації заповнюють оціночну форму.

Заповнена форма буде верифікована шляхом залучення спеціальних оцінників, які додатково комунікуватимуть з організацією та її партнерами.

За результатами роботи оцінників обраним організаціям буде запропоновано подати повні проектні пропозиції. Переможці будуть визначені за результатами оцінки проектних пропозицій.

Обсяги фінансування та терміни виконання

Для Лот 1

Максимальний розмір гранту становить 370 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту - 12 місяців. Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту, тощо). Організація повинна буде надати звіт по власному внеску разом із іншими звітами про використання коштів гранту.

Для Лот 2

Максимальний розмір гранту становить 700 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту - 12 місяців. Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту, тощо).

Порядок подання проектних пропозицій

Для Лот 1

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. До аплікаційної форми слід додати декілька обов’язкових документів, а саме:

• копію свідоцтва про реєстрацію організації;

• резюме усіх осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності;

• лист-підтвердження від органів місцевого самоврядування та від регіональних представництв національної поліції щодо їх участі у реалізації проекту (який зазначатиме, зокрема, їхній запланований внесок в реалізацію проекту).

Аплікаційна форма подається в електронному вигляді на сайт: https://contests.irf.ua/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cHM6Ly9jb250ZXN0cy5pcmYudWEv. На самій аплікаційній формі обов’язково необхідно прописати назву конкурсу «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність». Аплікаційну форму в паперовому вигляді (оригінал) в двох екземплярах потрібно буде подати після затвердження вашої заявки Експертною радою на адресу Міжнародний фонд «Відродження» - програмна ініціатива «Права людини і правосуддя», вул. Січових стрільців 46, м. Київ, 04053.

Для Лот 2

Концепції проектних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: [email protected],у темі листа вказати назву конкурсу «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність Лот2».

Оголошення результатів конкурсу: 15.10.2017.

Контакти: Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя», e-mail: [email protected].

Детально за посиланнями: http://www.gurt.org.ua/news/grants/39864/ та http://www.irf.ua/grants/contests/community_policing_call/.
 

27.06.2017

 

Китайська компанія планує реалізувати на території України проекти щодо генерації електроенергії шляхом перетворення енергії сонячного випромінювання у постійний електричний струм

 

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації інформує, що до Українського торговельного представництва в Китаї звернувся представник китайської компанії, яка випускає обладнання для сонячних електростанцій.

 

Китайська компанія планує реалізувати на території України проекти щодо генерації електроенергії шляхом перетворення енергії сонячного випромінювання у постійний електричний струм з використанням напівпровідникових матеріалів, які проявляють фотоелектричний ефект (фотовольтаїки).

З метою впровадження проектів китайський інвестор розглядає наступні варіанти співробітництва:

1. Китайська компанія будує сонячну електростанцію в Україні, надає необхідне обладнання, прилади та допоміжні пристрої, а українська компанія оплачує виконані роботи.

2. Китайська компанія може співпрацювати з українською компанією для реалізації спільного проекту з будівництва сонячної електростанції, а після завершення проекту дохід може бути розділений на акції спільного підприємства.

3. Китайська компанія може безпосередньо інвестувати в проект будівництва сонячної електростанції в Україні, отримавши після виконання проекту вигоду від комерційної діяльності.

В разі зацікавленості у співпраці просимо повідомити відділ економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації до 15 липня 2017 року.
 

18.05.2017

 

Проект «Громадянська освіта та електронна демократія в навчальних закладах»

Державна служба зайнятості спільно з Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Українська студентська спілка» долучилися до Національного освітнього проекту «Громадянська освіта та електронна демократія в навчальних закладах» (далі - Проект).

Проект впроваджується за підтримки українсько-швейцарської програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (ЕGАР), що реалізується Фондом Східна Європа та партнерами за підтримки Швейцарської Конфедерації.

Програма спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращать взаємодію влади та громадян, сприятимуть соціальним інноваціям в Україні.

Мета Проекту - сприяння впровадженню Стандартів і засад демократичного суспільства в освіту. Проект надає навчальним закладам необхідні знання та інструменти для активізації роботи в напряму електронної демократії.

Проектом передбачено проходження он-лайн курсів, проведення вебінарів (1 раз на місяць) від експертів та практиків електронної демократії, тренінгів, проведення конкурсу успішних практик (кейсів), нагородження найкращих учасників, організація Фестивалю успішних практик, написання методичних рекомендацій щодо впровадження громадянської освіти та електронної демократії в навчальних закладах.

Участь у Проекті безкоштовна. Реєструємося для участі за посиланням тут >>
 

Детальніше дізнатися про проект можна за посиланням на сайті Міністерства освіти і науки України читаємо тут >>
 

17.05.2017

 

«Мери за економічне зростання»

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації на виконання листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.05.2017 № 9131.3-191-17 повідомляє про конкурс Європейської комісії з відбору проектів на фінансування в рамках ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

Зазначена ініціатива спрямована на підтримку та розвиток місцевої економіки країн «Східного партнерства», зокрема сприяння діяльності мерів та муніципалітетів на місцевому рівні задля економічного зростання, створення нових робочих місць, розвитку їх потенціалу і технічних навичок.

Для України загальний бюджет конкурсу – 4,5 млн євро, тривалість проектів – від 18 до 48 місяців. У конкурсі можуть взяти участь міста з населенням до 150 тисяч жителів, об’єднані територіальні громади або консорціуми.

Докладна інформація тут >>
 

04.05.2017

 

Про початок річної програми надання грантів Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк» у межах свого Фонду стратегічних інвестицій (APS) №01.

Гранти за цією програмою надаватимуться:

• малим і середнім підприємствам і підприємцям – виробникам сільськогосподарської продукції (МСП);

• сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (СОК) та їх об’єднанням;

• малим і середнім підприємствам (МСП) в сфері агропромислового сектору (переробка, логістика, збут, тощо);

• галузевим сільськогосподарським асоціаціям.

Загальною метою цієї програми грантів є розширення ринків збуту та збільшення доданої вартості продукції МСП та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проект насамперед підтримає такі пропозиції, які слугуватимуть моделями найкращої практики для реплікації та розширення в майбутньому.

Конкретні цілі програми включають:

1) заохочення інвестицій у нові технології, модернізацію інфраструктури (післяврожайної діяльності, первинної переробки, зберігання, пакування, сушіння, засолювання, консервування, тощо);

2) удосконалення холодного ланцюга/логістики з метою зменшення втрат після збору врожаю;

3) заохочення інвестицій МСП у розробку нових продуктів, удосконалення процесів/системи збуту, тощо відповідно до вимог ринку;

4) впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції (стандарти Global GAP, HACCP, інші);

5) створення нових та/або розширення напрямків діяльності діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

6) створення нових робочих місць та підвищення продуктивності праці.

Проект «Агросільрозвиток» планує надати протягом 2017 року приблизно 30 млн. гривень в рамках цього Річного програмного запиту (APS) через 25 запланованих грантів. Очікується, що сума кожної грантової угоди може коливатися в межах від 650 тис. грн. до 3 млн. грн., але кінцева сума залежатиме від грантової діяльності та остаточних переговорів і може виходити за межі цього діапазону. Очікується, що термін дії будь-якої грантової угоди за даним запитом не перевищуватиме 12 місяців.

Заявки на гранти за даним запитом приймаються до 27 грудня 2017 року та розглядатимуться по мірі надходження.

Усі питання щодо цього оголошення просимо надсилати Дмитру Бєлону, менеджеру грантів, на електронну адресу: [email protected].

Для того, щоб дати відповідь на запитання потенційних отримувачів грантів, проект USAID «Агросільрозвиток» час від часу проводитиме семінари, де пояснюватиме процедури і вимоги проекту щодо підготовки заявки і реалізації грантів. Семінари проводитимуться у офісі проекту USAID «Агросільрозвиток», або, на запит учасників конкурсу, в іншому регіоні чи дистанційно – у формі веб- або скайп конференції.

Зацікавлені заявники, які відповідають критеріям прийнятності (див.

Розділ ІІІ Річного програмного запиту) та бажають взяти участь у семінарі, повинні підтвердити свою присутність, надіславши прізвище, ім'я та по-батькові учасника і назву організації на адресу [email protected]. Присутньою на семінарі може бути лише одна особа від кожної організації.

Річний програмний запит №01 проекту USAID «Агросільрозвиток» та форму заявки можна завантажити тут:

https://drive.google.com/drive/folders/0B8nbM1_eOHM-bV9QZ0tYWFVrNTg

USAID Ukraine – USAID Україна #ARDS #гранти #сільськегосподарство#Агросільрозвиток #МСП #кооперативи
 

05.04.17

 

КримСОС і Агентство ООН у справах біженців продовжують грантову програму для допомоги волонтерським ініціативам переселенців в самостійному вирішенні їх проблем, захисту їх прав і свобд

Хто може подати заявку:

• група/організація/ініціатива, що має чітко організовану структуру і складається мінімум з трьох осіб, з яких мінімум двоє є переселенцями (не менше 50% групи повинні бути переселенцями);

• група/організація/ініціатива, що активно працює в сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

Напрямок проектів:

- інтеграція і побудова діалогу між переселенцями та місцевими громадами;

- захист прав переселенців;

- зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

- надання підтримки жінкам та вирішення проблеми гендерно-обумовленого насильства, а також захист людей з особливими потребами та інших соціально незахищених груп населення;

- поліпшення/створення інфраструктурних соціальних об’єктів для спільного користування ВПО і місцевими громадами.

Основні умови:

• бюджет проекту до 25 000 грн;

• проект носить некомерційний, неполітичний і недискримінаційний характер;

• проект спрямований на вирішення викликів/проблем різного характеру, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи;

• кількість прямих/непрямих бенефіціарів допомоги, отриманої в результаті реалізації проекту;

• географія: м. Київ, Київська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Луцька, Рівненська, Херсонська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська області;

• довгостроковість результату проекту;

• оплата товару/послуги повинна бути проведена до 10 грудня 2017 року;

• співпраця з владою та іншими громадськими організаціями/ ініціативними групами, на місцевому/національному рівнях;

• термін реалізації проекту – до кінця 2017 року.

Дана програма не спрямована на поліпшення житлових умов і гума¬ні¬тарної ситуації конкретної сім’ї, на закупівлю продовольчих та непродо¬вольчих товарів, призначених для гуманітарної допомоги переселенцям, а також на покриття адміністративних витрат і заробітної плати учасників проекту. Також допомога не надається у вигляді готівкових коштів.

Для участі у грантовій програмі необхідно заповнити заявку та надіслати її на e-mail: [email protected]. Заявки приймаютьсяз 1 до 15 числа до 15 грудня 2017 року.

Для довідок пишіть на e-mail:[email protected] або телефонуйте: (095) 031-53-97, (063) 073-16-19, (096) 684-88-47 (понеділок – п’ятниця 10:00 до 19:00).

Контакти:

[email protected]

• (095) 031-53-97; (063) 073-16-19; (096) 684-88-47

Файли zayavka.docx 24.0 КБ

Детальна інформація: http://www.gurt.org.ua/news/grants/37756/ .
 

16.03.17

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації оголошує конкурс

На виконання Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада», затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради від 10.09.2015, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації оголошує проведення конкурсу проектів для інститутів громадянського суспільства.

Програмою на проведення конкурсу проектів у 2018 році передбачено 350 тисяч гривень. Загальний фонд конкурсу визначатиметься після затвердження обласного бюджету на 2018 рік.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 25 тисяч гривень.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 20.03.2017 до 21.04.2017 включно, щоденно, крім суботи, неділі за адресою: 14000, м. Чернігів, Шевченка, 7, каб. 2, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Більш детальна інформація про проведення конкурсу знаходиться за посиланням(рубрика «Конкурс проектів для ІГС в рамках обласної Програми «Чернігівська громада» на офіційному сайті Чернігівської облдержадміністрації).

За додатковою інформацією звертайтесь за тел. (0462) 67-86-94.


 

24.02.2017

Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України 2017»

Мета проекту: сприяти розвитку дрібного і середнього бізнесу на селі, сільських територій і громад, популяризувати життя в селі, нагадати про історико-культурну спадщину українського села.

Період проведення: квітень-вересень 2017 року.

Етапи проведення :

З 3 квітня по 15 травня – прийом заявок (заявку може відправити кожен бажаючий, див. «Вимоги до села-претендента на конкурс»).

З 15 по 31 травня – перший етап конкурсу – півфінал – (див «Склад експертної ради») члени експертної ради визначать 20 сіл претендентів.

З 1 червня по 16 липня – «Неймовірний сільський автопробіг». Журналісти AgroPortal.ua відвідають кожне з 20 сіл.

З 16 липня по 16 серпня – другий етап конкурсу – ФІНАЛ: на сайті AgroPortal.ua буде проходити онлайн-голосування. Паралельно з онлайн-голосуванням кожен член експертної ради (див. «Склад експертної ради») виставить оцінки селам-конкурсантам.

З 16 по 23 серпня редакція AgroPortal.ua зведе всі оцінки воєдино. 24 серпня на сайті AgroPortal.ua будуть оголошені переможці, дата і місце нагородження.

При підрахунку результатів голоси онлайн-голосування та оцінки експертної ради будуть зведені в єдину 50-бальну шкалу. Відповідно, максимальний бал для кожного села-конкурсанта за результатами онлайн-голосування – 50, експертної ради – 50. Максимальний бал – 100.

Вимоги до села-претендента:

• Коротко написати про «родзинку» села, обґрунтувати, чому саме це село може претендувати на звання «Неймовірна село України 2017 року». Текст не більше 1 тис. знаків з пробілами.

• Обов’язково вказати: ПІБ, контактний телефон та місце роботи того, хто подає заявку на конкурс (для уточнення даних, якщо це буде необхідно).

• Фото і відеоматеріали – за бажанням.

• Заявки надсилайте на пошту [email protected] із зазначенням в темі листа назви села або заповнюйте онлайн.

Організатори залишають за собою право не інформувати тих учасників конкурсу, які не пройдуть конкурсний відбір.

Призовий фонд II Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017» між переможцями (переможцем вважається село, а не конкретна людина, яка надіслала заявку на конкурс) буде розподілено наступним чином: перше місце - 50%, друге місце - 20%, третє місце - 10 %, решта 20% від загальної суми призового фонду будуть рівномірно розподілені між іншими конкурсантами.

Примітка: під призом мається на увазі сертифікат на певну суму з подальшою закупівлею для села організаторами необхідного інвентарю.

Конкурс проходитиме за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Посольства Франції в Україні (узгоджується), Асоціації фермерів і приватних землевласників України, Аграрного СОЮЗУ України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, Української асоціації активного та екологічного туризму, Науково-консультаційного центру по туризму, Асоціації гідів України та Асоціації гостинності України.

Контакти: [email protected]; +380672838011

Заявка та детальна інформація за посиланням: http://agroportal.ua/publishing/konkurs/startuet-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2017/
 

15.02.2017

Конкурс на отримання грантів “Підтримка ініціатив громадянської освіти”

Метою конкурсу є виявлення та підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства (ОГС), що спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо їх основних ролей, прав та обов’язків у демократичному суспільстві та пропагування мотивованої прихильності його цілям і принципам. Такі ініціативи повинні бути спрямовані на зміцнення механізмів громадського залучення, посилення антикорупційного громадського моніторингу та нагляду і покращення рівня громадської участі.

Завданням цього конкурсу є підтримка ініціатив, які:

• стимулюють громадянську сміливість, знання і навички серед громадськості;

• зміцнюють потенціал та участь громадян у діалозі з питань розробки нормативно-правових актів, громадського моніторингу і нагляду в цілях сприяння реалізації національної програми реформ;

• заохочують залучення громадян до ефективних національних, регіональних і місцевих громадянських коаліцій та ініціатив;

• підтримують організації, мережі та коаліції у плануванні програм з урахуванням гендерних питань та інклюзивності.

Заходи та види діяльності в рамках проектів можуть включати, але не обмежуючись, наступні:

• онлайн-/офлайн-, аудіо-візуальні тренінги;

• позакласна просвітницька діяльність щодо механізмів громадянської участі;

• освіта для молоді та дорослих у сфері прав та обов’язків громадян;

• підвищення рівня інформованості та залучення громадян до боротьби з корупцією;

• програми медіа-, фінансової-та громадянської грамотності;

• інформування громадян про процес впровадження реформ через регіональні та місцеві засоби масової інформації;

• підвищення чутливості широких верств населення до питань інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, етнічних меншин, осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією (ЛГБТІ) та інших вразливих груп.

Критерії відповідності:

• офіційно зареєстровані ОГС або консорціуми зареєстрованих ОГС з усіх регіонів України з встановленою організаційною та операційною структурою;

• доведений досвід консолідації та координації регіональних і місцевих мереж і охоплення різних верств населення через громадянську освіту та залучення громадян;

• доведений досвід адвокації та просування демократичних реформ, в тому числі боротьби з корупцією;

• досвід розробки та використання різноманітних інструментів для залучення громадян.

Критерії відбору:

• відповідність заявленим цілям конкурсу;

• встановлена організаційна структура;

• здатність консолідувати та залучати зацікавлених осіб з неурядового сектору та представників різних верств населення;

• продемонстрований досвід у налагодженні зв’язків з громадами та громадянами;

• прагнення до досягнення сталих результатів, які будуть тривати після закінчення проекту.

Перевагу буде надано проектам, які:

• включають широке коло зацікавлених осіб в якості партнерів (у тому числі державні органи, засоби масової інформації, підприємства тощо);

• містять план сталого розвитку;

• пропонують інноваційні підходи до виконання завдань конкурсу.

Орієнтовна тривалість гранту: до 9 місяців.

Розмір гранту: підтримка до 25 ініціатив з середнім бюджетом $20,000 кожна.

Кінцевий термін подання проектних пропозицій – 6 березня 2017 року, 17:00.

Будь ласка, завантажте та використовуйте форму заявки на отримання гранту, форму бюджету та форму описової частини бюджету за цим посиланням (https://pactworld.app.box.com/s/q8fphz9imfw0lzd4k5snfwt45rauqz9k ).

Грантові пропозиції приймаються за електронною адресою [email protected] з темою листа: «Відповідь на конкурс ініціатив з громадянської освіти».

Важливо знати, що:

• в рамках цього конкурсу гранти не надаються підприємствам, політичним партіям, державним інституціям, релігійним організаціям або фізичним особам;

• дослідження може бути одним з інструментів, але не єдиним завданням проектної пропозиції;

• проектні пропозиції повинні бути подані українською або англійською мовою;

• заявникам буде повідомлено про статус розгляду їхньої пропозиції письмово на електронну пошту;

• рішення конкурсної комісії є остаточним і не підлягає перегляду;

• подані пропозиції не повертаються і не розглядаються повторно.

Запитання стосовно конкурсу надсилайте на електронну адресу[email protected] не пізніше 20 лютого, 17:00 із чітким зазначенням назви конкурсу в темі листа. Відповіді будуть надані до 23 лютого, 18:00.

Додаткова інформація на сайтах:

http://sbiz.club/7323/konkurs-na-otrymannya-grantiv-pidtrymka-initsiatyv-gromadyanskoyi-osvity/ та

https://pactworld.app.box.com/s/q8fphz9imfw0lzd4k5snfwt45rauqz9k
 

02.01.2017

Про стипендіальну програму Німецького федерального фонду екології (DBU)

Стипендіальна програма Німецького федерального фонду екології (DBU) надає можливість випускникам вищих навчальних закладів з України підвищити свою кваліфікацію у сферах екології та захисту природи.

Закінчення подання заяв – 10.03.2017 р.

Німецький федеральний фонд екології (DBU), розташований у місті Оснабрюк, надає стипендіальну програму для 18 країн Центральної та Східної Європи (Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини, Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Албанії, Косова, Македонії, Чорногорії та Калінінградської області Росії).

З 1 січня 2017 року ця програма поширюється і на Україну.

Мета її полягає в тому, щоб надати можливість випускникам вищих навчальних закладів підвищити свою кваліфікацію для подолання екологічних і природоохоронних викликів у їхніх країнах.

Стипендія надається на строк від шести до дванадцяти місяців і передбачає спочатку участь у три- або чотиритижневому інтенсивному курсі німецької мови. Установами, які приймають учасників програми, можуть бути виші, науково-дослідні інститути, міністерства, підприємства або спілки.

Детальніша інформація https://www.dbu.de/stipendien_international
 

02.01.2017

Про Конкурс мікропроектів від Посольства Німеччини в Україні

Посольство підтримує організації/установи (не підприємства), у здійсненні їхніх проектів шляхом надання часткового фінансування, за умови, що заявник не може сам реалізувати свій проект. Це означає у будь-якому випадку обов’язкову наявність власного внеску заявника (також і нефінансового, наприклад, у формі виконання робіт або надання робочої сили чи приміщень). Можливе часткове фінансування третіми сторонами.

Мікропроекти – це проекти з коротким терміном реалізації (макс. 6 місяців, завершення щонайпізніше 15.10.2017), спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і найбідніших верств населення та на забезпечення довгострокової дієвості проекту.

Максимальна сума грантового сприяння становить, як правило, 8 000 євро.

• Закупівлі, які мають бути здійснені у рамках проекту, відбуваються винятково в Україні.

• Проект не повинен призводити до повторних зобов’язань Посольства.

• На одну організацію/об’єднання/установу може бути подана лише одна заявка.

• Ініціатор/виконавець проекту повинен бути в змозі самостійно нести поточні витрати або заробляти кошти на їхнє покриття за рахунок проекту.

Заходи з надання підтримки приватним особам, підприємствам чи органам влади, а також субсидіювання поточних витрат (зарплати, витратні матеріали, електроенергія, газ, транспортні витрати, телефонні рахунки тощо) організацій-заявників не можливі.

Термін подання заявок: до 24.02.2017 (заявки з датою відправки на поштовому штампі пізніше 24.02.2017 розглядатися не будуть).

Заявний формуляр Ви знайдете на сторінці за адресою: http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/04/Entwicklungspol__Zusammenarbeit/Kleinstprojekte__2017.html

Прохання заповнити повністю формуляр українською, або німецькою чи англійською мовою, при цьому долучений короткий опис проекту необхідно складати виключно німецькою чи англійською мовами (макс. 500 знаків), після чого він має бути підписаний двома відповідальними особами організації-заявника і надісланий винятково поштою на адресу:

Посольство Німеччини в Україні Економічний відділ (wi-13) вул. Богдана Хмельницького, 25 01901 Київ.

Розглядаються лише повністю заповнені заявки з планом фінансування. На неповністю заповнені заявки відповідь не надається.

Детальна інформація: http://www.kiew.diplo.de/contentblob/4979352/Daten/7289724/pdf_Kleinstprojekte2017.pdf
 

25.01.2017

Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах» Міжнародного фонду “Відродження”

Мета конкурсу – посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

Учасники конкурсу – громадські об’єднання, бізнес-асоціації, організації роботодавців та профспілки, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп. Також допускається участь організацій-кандидатів на приєднання до Платформ та/або їхніх робочих груп.

Останній термін подання проектних пропозицій – 6 лютого 2017 року, 12:00 (за київський часом).

Оголошення результатів конкурсу – 17 березня 2017 року

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 750 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 300 000 - 500 000 грн.

Додаткова інформація

Проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП», реалізується Європейською програмною ініціативою Міжнародного фонду «Відродження» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Контакти: Ольга Квашук, координатор проектів Європейської програмної ініціативи, [email protected]

Олена Романова, координатор Європейської програмної ініціативи, [email protected]

Детально: http://www.irf.ua/allevents/news/konkurs_grom_syng/
 

Конкурс для громад, зацікавлених в участі у проекті соціального згуртування, з метою покращення взаємодії між членами громад та внутрішньо переміщених осіб

Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні, є провідною міжурядовою організацією в галузі міграції, що тісно співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами.

Починаючи з 2014 року, Представництво МОМ реалізовує проекти, направлені на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проект «Сприяння відбудові та сталому розв'язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення в Україні», що фінансується Європейським Союзом, буде тривати з січня 2017 року до липня 2018 року.

Завданнями проекту є, з-поміж іншого, залучення широкого кола членів громади, (місцеві жителі, ВПО, національні меншини та етнічні групи, люди з особливими потребами та ін.) до участі у соціальних заходах, які спрямовані на згуртування громади, гармонійне співіснування, підтримку інтеграційних та адаптаційних процесів серед ВПО та приймаючих громадян, а також на зменшення соціальної напруги та вирішення конфліктів всередині громади; розширення спектру соціальних послуг для населення громади за місцем проживання, розвиток волонтерства, соціальних та громадських ініціатив.

Було оголошено конкурс для громад, зацікавлених в участі у проекті соціального згуртування, з метою покращення взаємодії між членами громад та ВПО. Проект соціального згуртування запланований до впровадження у 12 областях України, а саме у 35 громадах цих областей. Однією із попередньо обраних областей є Чернігівська область. У кожній громаді МОМ проводитиме тренінги з розвитку громад, після яких громада буде реалізовувати проект. В усіх громадах МОМ буде забезпечувати рівноцінну участь приймаючої громади та ВПО, чоловіків і жінок, залучення різних членів громади, включаючи національні меншини і соціально уразливі групи населення.

Запрошуємо громади району долучитися та взяти участь у конкурсі Детальна інформація щодо конкурсу знаходиться на офіційному веб-сайті МОМ: http://iom.org.ua/en/konkurs-dlya-gromad-zacikavlenih-v-uchasti-u-proekti-ua1-2017-012.

У разі виникнення будь-яких додаткових запитань просимо звертатись до контактної особи від МОМ Анни ЄРЬОМІНОЇ (тел.: 044 568 5015, адреса електронної пошти; [email protected]).


 

2016 рік

 

 

23.11.2016

 

 

В рамках проекту «Розширення можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю» оголошено конкурс грантів на започаткування професійної діяльності ВПО з інвалідністю. Проект реалізується в Україні Всеукраїнським громадським об’єднанням «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» з метою сприяння започаткуванню та розвитку професійної діяльності осіб, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України та Автономної Республіки Крим, з метою підвищення їх рівня життя.

Дедлайн - 5 грудня 2016 р.

Проект фінансується Агентством ООН з питань біженців (УВКБ ООН).

Бюджет Конкурсу:

Загальний бюджет конкурсу: 250 000 грн.

Бюджет індивідуального проекту не повинен перевищувати 25 000 грн (на закупівлю необхідного обладнання).

Хто може бути учасником Конкурсу:

• внутрішньо переміщені особи з інвалідністю;

• внутрішньо переміщені особи, які доглядають за близькими членами сім’ї з інвалідністю тобто дитина, чоловік або дружина, батьки.

Для осіб, які належать до вищезазначених категорій та які мають бажання взяти участь у конкурсі, необхідно заповнити проектну заявку та надіслати на електронну адресу Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України [email protected] з приміткою «Конкурс із сприяння професійному розвитку».

Додаткова інформація http://www.gurt.org.ua/news/grants/35395/

Більш детальна інформація на сайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації (http://economy.cg.gov.ua).
 

07.11.2016

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про європейську програму підтримки малого та середнього бізнесу COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises).

Програма ЄС COSME 2014-2020 сприяє розвитку малого та середнього підприємництва, покращує бізнес-клімат і поширює підприємницьку культуру. Це європейська мережа раннього попередження труднощів, підтримки підприємств та тих, що претендують на другий шанс. Запланований бюджет програми, який передбачає набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки, становить 2,3 млрд євро.

Доступна для України Програма COSME на 2016 рік складається із 25 підпрограм, які класифіковано за трьома напрямками:

• полегшення виходу на зовнішні ринки;

• поліпшення умов для конкурентоспроможності;

• формування культури ведення бізнесу.

Серед цих програм: Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз для молодих підприємців, Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу до державних закупівель та багато інших.

Робоча програма COSME на поточний рік, а також строки подачі заявок доступні за посиланням:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15130

У відповідних розділах міститься перелік із детальним описом підпрограм, їх цілями та завданнями, що фінансуються коштом COSME, а також очікуваними результатами, виділеним бюджетом та строками подачі проектів.

Більше про програму COSME можна дізнатися:

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme.

Має право брати участь у програмах COSME: український малий та середній бізнес, громадські організації, установи, агентства регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які українські бізнес-асоціації, профспілки, кластери, органи державної влади, отримують можливість і право брати участь в проектах COSME.

Окремі вимоги до учасників прописані у спеціальних критеріях для кожної з підпрограм.

Для того, щоб взяти участь у будь-якому конкурсі в рамках проекту COSME, необхідно здійснити такі покрокові дії:

1. Зайдіть на сайт та оберіть потрібний вам конкурс.

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

2. Переконайтесь у тому, що кінцевий строк подачі заявки ще не настав та ваша організація відповідає критеріям конкурсу.

3. Уважно прочитайте опис та умови конкурсу та завантажте для заповнення форми, які мають бути нижче під описом конкурсу. Подача проектної пропозиції відбувається лише онлайн.

4. Якщо у вас виникнуть запитання з приводу заповнення форм, ви можете звернутися за консультацією до контактного центру EEN. European Enterprise network (EEN) - найбільша підпрограма COSME - європейська мережа підприємств

(http://een.ec.europa.eu/).

Звертаємо вашу увагу на те, що заповнення форм для будь-якого конкурсу в рамках COSME має бути виключно англійською мовою.

Оцінка та оголошення результатів конкурсів здійснюється Єврокомісією.

До 20 грудня 2016 року є можливість прийняти участь у програмі COS-MigrantsENT-2016-4-02: Migrants Entrepreneurship Support Schemes

Загальний бюджет, призначених для співфінансування проектів оцінюється в 1 500 000 євро. Грант покриває відшкодування в розмірі 90% від допустимих витрат.

Детально за посиланням

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-entrepreneurship-support-schemes

Заявники повинні пройти процес реєстрації та заповнити заявку виключно в електронному вигляді.

Для того щоб зареєструватися у вказаній програмі перейдіть до

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-migrantsent-2016-4-02.html
 

21.10.2016

Міністерство сільського господарства США оголошує набір на програму стажування ім. Н. Борлога для українських дослідників, які володіють англійською мовою, для навчання та можливості співпраці за трьома напрямами:

• виробництво сільськогосподарської продукції: поліпшення систем зрошення, розвиток посухостійких рослин, застосування біотехнологій, сучасні способи обробки ґрунтів, запобігання втрат врожаю.

• біотехнології: розуміння використання біотехнологій у сільському господарстві.

• здоров’я тварин і їх харчування: програми ліквідації хвороб, викликаних особливо небезпечними і небезпечними патогенними мікроорганізмами, які можуть завдати негативного впливу на економіку виробництва яловичини і свинини.

Обрані стипендіати отримають нагоду попрацювати один-на-один з наставником в одній з наукових установ США. Після завершення

10-12 тижневого стажування, наставник відвідає домашню установу стипендіата, щоб продовжити співпрацю з теми дослідження.

Останній термін подачі заявок на участь у програмі стажування ім. Нормана Борлога для України 30 листопада 2016 р.

Кваліфіковані кандидати повинні подати свої анкети і додаткові документи на сайті

https://borlaug.fluidreview.com

Більше інформації по програмі –

http://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program
 

06.10.2016

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про Конкурс інноваційних та технологічних проектів у агросфері «AGRO CHALLENGE» (Раунд 2).

Акселератор Agro Challenge спільно з Аграрною конфедерацією України за підтримки Міністерства аграрної політики України оголошує другий раунд набору інноваційних проектів в агросфері для малого та середнього бізнесу, який триває з 10 вересня по 01 листопада.

Протягом цього строку всі бажаючі без вікових або інших обмежень можуть подати заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі проектівна сайті.

Акселератор AGRO CHALLENGE почав роботу в червні 2016 року. Перший етап відбору проектів до грантового фонду тривав із червня по вересень. На конкурс було подано 69 заявок зі всієї України.

Подання заявкиза посиланням.

Переможців ROUND 1 буде оголошено 13 жовтня в рамках V Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2016».

Грантовий фонд інноваційного розвитку аграрного сектору України, надає безповоротну фінансову допомогу молодим інноваційним проектам (стартапам) у таких пріоритетних напрямках, як рослинництво, тваринництво, інноваційні розробки або комп’ютеризація в АПК, переробка с/г продукції, меліорація, садівництво, енергозберігаючі технології, с/г машинобудування, моделі сучасного села, виробництво комбікормів, добрив, с/г техніки, молочна промисловість, аналіз ґрунтів і посівів, електронна комерція та ін.

Фонд створений для фінансування ІТ-інноваційних та перспективних проектів на ранніх стадіях розвитку, наповнення якого здійснюватиметься за рахунок компаній та меценатів, зацікавлених у розвитку інновацій в агросекторі.

Кожна проектна заявка проходить багаторівневу експертизу: оцінка експертами агробізнесу та інвесторами, презентація проектів наживо, розгляд грантовою комісією.

Використання інноваційних систем ведення сільського господарства дозволить збільшити прибутки агропромислових підприємств до 15%, а можливість безпосередньо впливати на зростання економічних показників, покращення якості та екологічності виробництва і продуктів робить проект унікальним та безумовно корисним для кожного громадянина.

Детальна інформація: +38 066 774 28 03, Юлія Бистрова [email protected]

Фінал конкурсу ROUND 2 відбудеться у грудні 2016 року.

Додаткова інформаціяhttp://gurt.org.ua/news/grants/34432/
 

14.09.2016

Національним екологічним центром України оголошено конкурс освітніх проектів з питань зміни клімату та адаптації у рамках програми «Climate Forum East II» (CFE II), який реалізується за підтримки ЄС.

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації (або навчальні заклади у співпраці з громадськими організаціями), які мають креативні ідеї щодо підвищення рівня інформованості дітей та молоді з питань зміни клімату та адаптації і бажають їх реалізувати.

У рамках проектів будуть реалізовані інноваційні освітні заходи за наступними напрямками:

• підвищення обізнаності щодо наслідків зміни клімату у цілому;

• підвищення обізнаності з питань екологічних, соціальних і економічних викликів, які виникли внаслідок зміни клімату;

• підвищення обізнаності щодо шляхів адаптації до зміни клімату.

Заходи повинні враховувати національні аспекти зміни клімату, а також бути спрямовані на підвищення громадської активності та соціальної відповідальності дітей та молоді.

Переклад та адаптація іноземних освітніх матеріалів вітається.

Жодних обмежень щодо форм та видів освітніх заходів немає.

Максимальний розмір гранту для одного проекту: ,p>• Всеукраїнський освітній проект – максимум 300 000 грн.

• Регіональний освітній проект – максимум 120 000 грн.

• Локальний освітній проект – максимум 50 000 грн. Термін реалізації заходів освітньої кампанії: листопад 2016-травень 2017.

Для участі у конкурсі учасники мають представити наступне:

1. Заповнену Аплікаційну форму, яка включає:

• Інформацію про учасника конкурсу.

• План реалізації освітнього проекту та короткий опис заходів.

• Наявність чорнових розробок (планів, малюнків, креслень, макетів, т.ін.) освітніх матеріалів вітається.

• Якщо в рамках проекту передбачається тиражування або переклад вже існуючих освітніх матеріалів, будь ласка, додайте посилання на оригінальні матеріали або додайте їх електронну версію; ,p>• Опис цільової аудиторії (вік, кількість. Наприклад: підлітки 15-17 років, учні старших класів, 300 осіб);

• Пояснення яким чином реалізація освітнього проекту вплине на підвищення обізнаності цільової аудиторії у питаннях зміни клімату та адаптації, а також як це можна виміряти.

2. Розрахунок бюджету включно з вартістю проїзду/проживання/добових, якщо передбачаються відрядження, та вартістю витратних матеріалів.

Завантажити аплікаційну форму та форму розрахунку бюджету.

Письмові документи мають бути надіслані на e-mail адресу:

a[email protected]. Термін подачі пропозицій до 30 вересня 2016 року (23:59 за київським часом).

Всі учасники конкурсу, які представили свої пропозиції у межах зазначеного терміну, будуть проінформовані про прийняте рішення після 20 жовтня 2016 року.

Перед поданням заявки на участь у конкурсі, будь ласка, обов’язково ознайомтесь з матеріалами, що вже були розроблені в рамках програми CFE II: Оцінка вразливості та заходи з адаптації до зміни клімату міст: Львів, Одеса, Хмельницький та Ужгород : http://bit.ly/2cfbJI9 .

Локальні плани з адаптації громад до зміни клімату: http://bit.ly/2cIxHC6

Дослідження «Адаптація до зміни клімату: зелені зони міст на варті прохолоди»: http://bit.ly/2c3F48E .

Граючи змінимо світ: посібник екологічних ігор з тематики зміни клімату: http://bit.ly/2cpkHVH.

Контакти:

• Національний екологічний центр України

• Надія Артем’єва - експерт НЕЦУ з питань адаптації до змін клімату - тел.: 097 902 08 05.

[email protected]

• http://necu.org.ua/

Більш детальна інформація на сайті

http://www.gurt.org.ua/news/grants/34185/
 

13.09.2016

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про постійний грантовий конкурс для громадських організацій «Громадськість за проєвропейські зміни» від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) та Європейської правди у рамках проекту «Просування реформ в регіони», який фінансується Європейським Союзом в рамках програми «Підтримка громадянського суспільства в Україні».

Мета конкурсу: Посилення підтримки та тиску громадськості на здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення участі та залучення широкого кола організацій громадянського суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають:

• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні;

• щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту;

• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).

Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими регіональними громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ЗМІ (у тому числі з інших областей України).

Максимальний розмір гранту – 750 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 300 000 – 500 000 гривень).

Максимальна тривалість проектів – 1 рік, але в будь-якому разі проект має завершитись до 31.03.2019 року. Переможці конкурсу під час виконання грантової угоди мають право подати нову грантову заявку, що забезпечить збереження сталості або розширення проекту, який виконується.

Кінцевий термін подання грантових заявок для розгляду на першому засіданні Грантової комісії - 30 вересня 2016 року.

Оголошення перших результатів – до 25 жовтня 2016 року.

Останній термін подання проектів – 30 вересня 2018 року.

Зверніть будь-ласка увагу на інструкцію про проведення конкурсу, аплікаційну форму, бюджет проекту й стандартну грантову угоду, методологію оцінки грантових заявок та критерії прийнятності:

Інструкція про проведення конкурсу

Додаток А. Аплікаційна форма

Додаток Б. Бюджет проекту

Додаток С. Стандартна грантова угода

Методологія оцінки грантових заявок

Критерії прийнятності

Проектні пропозиції з додатками слід надсилати на адресу [email protected]. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.

Подані на конкурс матеріали не рецензуються. Про результати розгляду кожної проектної пропозиції буде повідомлено електронною поштою.

Детальніше за посиланням: http://goo.gl/6jklp0

Контакти:

Проект «Просування реформ в регіони»

• Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

+ 38 044 278-63-42; + 38 044 278-63-60

[email protected]

• http://goo.gl/6jklp0

• Ірина Коссе, координатор проекту

• Костянтин Михайличенко, грантовий менеджер проекту

Більш детальна інформація на сайті

http://www.gurt.org.ua/news/grants/34026/
 

Грантова програму підтримки ромів, які пережили геноцид Фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ)

Мета програми:

сприяти зростанню поваги до осіб, що пережили геноцид;

поліпшити їх соціальне становище і здоров'я за допомогою забезпечення їм доступу до вже існуючих соціальних і медичних послуг, за допомогою діалогу поколінь сприяти їхній суспільній активізації;

за допомогою відповідної підтримки полегшити тяжке матеріальне становище літніх ромів та їхніх сімей;

сприяти розвитку громадських ромських організацій, підтримувати волонтерську діяльність молодих ромів і привернути до неї увагу суспільства;

внести вклад в суспільне визнання ромів і їх включення в суспільство більшості.

Проекти повинні бути адресовані ромам, які народилися по травень 1945 р. і пережили нацистські переслідування. Це можуть бути, наприклад, особи, які вижили в гетто і концентраційних таборах, колишні примусові працівники або особи, що переховувалися на окупованій території.

Види діяльності, які можуть фінансуватися:

облаштування (наприклад, меблі, пральні та швейні машини, санвузли) і поточна діяльність соціальних центрів і пунктів;

практична волонтерська допомога (наприклад, дрібний ремонт будинків, допомога по дому і на городі, супровід на спільні заходи, здійснення покупок і т.п.);

догляд на дому і патронаж, реалізований соціальними і медичними працівниками або навченими опікунами;

консультації цільової групи та їх родичів за медичними, соціальними та з юридичних питань, що пережили геноцид, допомога у подачі клопотань на отримання гарантованих державою або місцевими органами самоврядування послуг та при візитах в установи;

навчання і підвищення кваліфікації задіяних в проекті помічників (опікунів, доглядаючих родичів, соціальних працівників та волонтерів);

надання індивідуальної допомоги (одяг, постільна білизна, предмети гігієни) і відшкодування витрат на медичні послуги, не гарантуються державою (в т.ч. амбулаторні послуги лікаря і стоматолога, фізіотерапевтичні процедури, операції), медикаменти, слухові апарати та інші допоміжні засоби медичного призначення.

Фінансуватися можуть одноразові і поточні витрати по проекту, а також витрати на персонал.
 

Заявки на проекти можуть подавати громадські ініціативи та некомерційні організації з середовища ромів або суспільства більшості. Вітається партнерство між окремими товариствами ромів або ромськими і неромськими організаціями.

На підтримку проектів в 2016 р виділено близько 500.000 євро. З цих коштів передбачається профінансувати 10-15 проектів з максимальним бюджетом 50.000 євро (25.000 євро на рік).

Очікується власний внесок заявника.

Бажано залучення коштів інших донорів.

Термін реалізації проекту не повинен перевищувати 24 місяців.
 

Заявки можна подавати до 31 серпня 2016 р.

Перші договори про отримання гранту можуть бути підписані в грудні 2016 р. Початок проектів можливий не раніше 1 січня 2017 р.

Для подання грантової заявки необхідно використовувати формуляр заявки http://www.stiftung-evz.de/rus/podderzhka-proektov/mery-na-blago-zhertv-nacional-socializma/lacho-dives.html

Детальніша інформація та перелік необхідної документації для подання заявок містяться за посиланням:

http://bit.ly/29boC1i

та

http://www.gurt.org.ua/uploads/news/2016/07/04/objawlenije_na_konkurs_sajawok.pdf

Контакти: Фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє»

Валентина Вальчук: [email protected]

Агнешка Пустола: [email protected]

Тел.: +49 (0)30 25 92 97-47

Факс: +49 (0)30 25 92 97-11
 

Конкурс «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність» Міжнародного фонду «Відродження»

Мета конкурсу - підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції, встановленню та підтриманню правопорядку, забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді.

Пріоритети та завдання конкурсу:

• залучення місцевих громад до забезпечення правопорядку та безпеки;

• підтримка формування та діяльності місцевих поліцейських комісій;

• формування практик виявлення місцевих проблем у сфері безпеки шляхом залучення активних членів місцевих територіальних громад;

• розробка та сприяння реалізації програм забезпечення безпеки і правопорядку на рівні місцевих громад;

• створення у співпраці з органами місцевого самоврядування структур (площадок/платформ), що у взаємодії з поліцією та іншими зацікавленими сторонами проводять активну освітню, просвітницьку діяльність, спрямовану на попередження злочинності, посилення правопорядку та місцевої безпеки;

• формування практики підзвітності територіальним громадам діяльності поліції на місцях.

До участі у конкурсі запрошуються: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі громадські організації та спілки), які:

• мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;

• мають досвід активної роботи у сфері захисту прав людини, моніторингу роботи державних та/або муніципальних органів, розвитку спроможності громади (або такий досвід мають ключові партнери поданої проектної пропозиції);

• мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вище формальним вимогам, не розглядатимуться. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям.

Максимальний розмір гранту становить 370 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту – 12 місяців.

Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліката.

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. До аплікаційної форми слід додати декілька обов’язкових документів, а саме:

• копію свідоцтва про реєстрацію організації;

• резюме усіх осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності;

• лист-підтвердження від органів місцевого самоврядування та від регіональних представництв національної поліції щодо їх участі у реалізації проекту (який зазначатиме, зокрема, їхній запланований внесок в реалізацію проекту).

Останній термін подання аплікаційної форми проекту – 17:00, 5 вересня 2016 р.

Оголошення результатів конкурсу: 14.10.2016

Аплікаційну форму в електронному вигляді необхідно надіслати електронною поштою на адресу: [email protected], у темі листа вказати назву конкурсу “Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність”.

Аплікаційну форму в паперовому вигляді (оригінал) в двох екземплярах необхідно надіслати на адресу Міжнародний фонд «Відродження» - програмна ініціатива «Права людини і правосуддя», вул. Січових стрільців 46, м. Київ, 04053.

Додаткова інформація на сайті: http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_bezpechna_gromada_spilniy_interes_spilna_vidpovidalnist/
 

Конкурс соціальних та бізнес проектів від Міжнародної молодіжної палати JCI Ukraine.

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про Конкурс соціальних та бізнес проектів від Міжнародної молодіжної палати JCI Ukraine.

Якщо у Вас є соціальна чи бізнес ідея, але Вам не вистачає ресурсів для її реалізації, тоді ця пропозиція саме для Вас.

Міжнародна молодіжна палата JCI Ukraine оголошує конкурс соціальних та бізнес-проектів у сфері:

– урбаністика;

– креативна економіка;

– зелена економіка/екологія;

– культура;

– start-up;

– соціальне підприємництво.

Кращі бізнес і соціальні проекти з кожної категорії матимуть можливість презентувати свій проект бізнесменам, інвесторам на Міжнародній конференції JCI 24-25 вересня, за результатами якої буде шанс отримати ресурси для реалізації Вашої ідеї.

Зробіть перший крок і заповніть дану форму реєстрації:

http://goo.gl/forms/jmvvtAlc7qb06RNz2

Заявки приймаються до 10 вересня 2016 року.

E-mail [email protected]

Більш детальна інформація на сайті:

https://biggggidea.com/opportunities/konkurs-sotsialnih-ta-biznes-proektiv-vid-jci-ukraine/
 

Конкурс на одержання грантів «Нарощування цифрового потенціалу громадянського суспільства»

Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує українські неурядові організації (НУО) й незалежні засоби масової інформації – в тому числі друковані, радіо, телевізійні та електронні медіа – подавати проектні пропозиції з подальшого розвитку свободи інформації через соціальні медіа, підтримки розвитку й координації незалежних блогерів і/або сприяння цифровому розвиткові й нарощуванню цифрового потенціалу громадянського суспільства в Україні.

Відбір проектів базується на здатності претендента продемонструвати конкретні досягнення, які зможуть показати, як використання технології вплине на місію організації і як покращений цифровий потенціал і стійкий розвиток піде на користь інформаційним завданням неурядових організацій в Україні.

Гранти надаються на разовій основі. Тривалість програм може бути різною залежно від пропозицій, але тривалість профінансованого проекту не має бути довшою за рік. Жоден грант не перевищуватиме 50 000 доларів. Більшість грантів будуть меншими; середній очікуваний розмір гранту – від 10 000 доларів до 30 000 доларів.

Кінцевий термін подачі заявок: не пізніше 7 серпня 2016 року

Українські державні, регіональні або місцеві урядові організації, урядові засоби масової інформації, так само як медіа, що належать політичним партіям, до участі у програмі не допускаються. Університети можуть бути партнерами неурядових організацій у медіа-проекті. Від організації може подаватися тільки одна пропозиція.

Заявка на участь у цьому конкурсі чи отримання коштів у ньому не позбавляє жодну з організацій права на участь у конкурсі за отримання інших коштів уряду США.

Грантова програма не підтримує реклами в газетах або платних публікацій; інформаційних листівок НУО; спеціалізованих публікацій, що стосуються вузьких професійних питань, і проектів, метою яких є пропагування партійної політики.

Щоб мати право на розгляд у цьому конкурсі, запропонована проектна діяльність мусить стосуватися таких сфер:

• Нарощування цифрового потенціалу: ініціативи, які нарощують цифровий потенціал українських неурядових організацій (НУО);

• Технологічний розвиток громадянського суспільства: ініціативи, які стимулюватимуть розвиток, ефективність і стабільність третього сектора України шляхом використання технологій;

• Нові медіа в рамках традиційних незалежних медіа: ініціативи, які стимулюватимуть розвиток та ефективність використання традиційними незалежними медіа нових і соціальних медіа;

• Свобода інтернету: проекти, які працюють над захистом свободи слова, об’єднань і зборів в онлайновому світі;

• Публічний доступ до інформації: підтримка НУО, які надають інформацію громадськості з метою розвитку глибших навичок і розробки потужностей у сфері соціальних медіа, із тим, щоб вони могли розширити охоплення своєї цільової аудиторії та поглибити зворотний зв’язок із нею;

• Молодь у соціальних медіа: нарощування потужності у сфері соціальних медіа серед молодих українців. Цю діяльність має бути пов’язано з роботою організацій громадянського суспільства, свободою публічної інформації та свободою інтернету;

• Розвиток і координація міжнародних блогерів: проекти, які сприяють розвиткові та об’єднанню голосів громадянського суспільства он-лайн.

• Медіаграмотність: проекти, спрямовані на поліпшення здатності українців критично оцінювати свої цифрові медіаканали для точності і неупередженості висвітлення інформації.

Заявки прийматимуться тільки в електронному вигляді. Заявки в паперовому вигляді не прийматимуться. Заявка має бути подана в форматі PDF. Заявку має бути написано водночас англійською та українською мовами. Використовуйте стандартну форму заявки і дотримуйтеся вказівок, наданих на цій сторінці. Кошти, витрачені до початку офіційного періоду гранту, не відшкодовуватимуться.

Будь ласка, не заповнюйте форми заявок у вікні браузера, спочатку збережіть їх на своєму комп’ютері.

Подавайте проектні заявки на адресу [email protected] до 7 серпня 2016 р.

• Заявка (українською)

• Заявка (англійською)

Опис програми та інструкції англійською:

http://ukraine.usembassy.gov/dcbgrant.html

Будь-ласка, зауважте, що неповні заявки не розглядатимуться. Будь ласка, використовуйте ZIP, якщо Вам треба заархівувати Ваші документи або переслати їх як окремі додатки.

Контакти

• Посольство Сполучених Штатів Америки

[email protected]

Більш детальна інформація на сайті http://gurt.org.ua/news/grants/33568/


 

Про ґрантову допомогу по проектах людської безпеки програми «Кусаноне» Міністерства Закордонних Справ Японії

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про ґрантову допомогу по проектах людської безпеки програми «Кусаноне» Міністерства Закордонних Справ Японії.

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.

Будь-яка некомерційна організація може стати одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова організація, що виконує основні проекти розвитку.

Сфера проектів:

Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:

медична допомога

освіта

спорт

допомога

надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду

суспільний добробут

навколишнє середовище

Кошти програми Кусаноне надаються після дослідження та оцінки кожної заявки на щорічній проектній основі. Відносно суми допомоги на кожний окремий проект просимо консультуватись із економічним відділом Посольства Японії в Україні, зателефонувавши в Посольство (дні та години прийому: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел.: (38-044) 490-70-76, факс:

(38-044)490-55-02), або надіславши e-mail: [email protected].

Зверніть увагу, що з отриманням листів з доменів mail.ru, rambler.ru, ukr.net, Yandex та Ukrpost виникають труднощі. Для участі у програмі Кусаноне потрібно направити заповнену аплікаційну форму до Посольства Японії (http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html).

Додаткова інформація на сайті Посольства Японії в Україні http://www.ua.emb-japan.go.jp .

Заповнену заявку та інші необхідні документи необхідно принести або відправити в Посольство Японії поштою, електронною поштою або по факсу:

Поштова адреса:

Посольство Японії в Україні Бізнес-центр «Європа», 7 поверх, Музейний провулок, 4, 01901, Київ

Fax: (380-44) 490-5502

E-mail: [email protected]

Незалежно від дати початку виконання проекту, кошти на безвідплатну допомогу надаються до 31 березня (кінець фінансового року в Японії).
 

Міні-гранти програми «Старший брат» благодійної організації “Львівська освітня фундація”

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про Міні-гранти програми «Старший брат» благодійної організації “Львівська освітня фундація” для роботи наставника з дитиною героя. До участі у Програмі запрошуються молоді, активні добровольці, мета якої зробити дозвілля дітей героїв цікавим та корисним. Модель програми “Старший брат” передбачає роботу одного наставника з однією дитиною героя протягом року. Програма “Старший брат” є міні-грантовою і таким чином покриває витрати на закупівлю матеріалів, які необхідні для роботи наставника та дитини героя. Щоб стати учасником конкурсу на здобуття міні-гранту, потрібно заповнити форму за посиланням - до 1 серпня 2016 року. На роботу одного наставника та дитини передбачено від 6000 грн. Результати конкурсу на отримання міні-гранту будуть оголошені 10 серпня 2016 року. Детальніше про програму можна дізнатися на сторінках Facebook (“Старший брат” та група “Старший брат - наставництво для дітей героїв АТО”), а також за телефоном 0985771131 Маріанна Білик (координатор проектів та програм БО “Львівська освітня фундація”). Додаткова інформація на сайті http://gurt.org.ua/news/grants/34432/