1

Корисна інформація для жителів району

2020 рік

Права споживачів у разі придбання ними товару належної якості.docx

1 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АПК - 2020 

2 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АПК У 2020 РОЦІ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У 2020 РОЦІ

2019 рік

 

Про фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з державного бюджету

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації повідомив про початок прийому заявок та документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з державного бюджету.

Заявки приймаються Чернігівською регіональною комісією з надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, каб. 312), у період, починаючи з 16 травня до 01 листопада 2019 року. 

Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном у м. Чернігові: (0462)77-89-45 або на сайті Департаменту у розділі «Державна підтримка».

 

До уваги аграрників, які користуються банківськими кредитами

   Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 21.03.2019 року оголосив про початок прийому документів на  конкурс щодо надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів.

Умови участі у конкурсі, форма заявки та перелік документів,  які подаються позичальниками – суб’єктами господарювання агропромислового комплексу до Конкурсної комісії Чернігівської обласної державної адміністрації розміщені нижче:

Умови участі в конкурсі

Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами.

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю;

 у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами:

-короткостроковими ( до 12 календарних місяців)- залученими для покриття виробничих витрат;

- середньостроковими ( до 36 календарним  місяців) – залученими для витрат капітального (інвестиційного) характеру.

Позичальник не повинен бути банкрутом, не перебувати на стадії ліквідації, не мати відкритої справи про банкрутство,  не мати прострочену більш ніж 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом  України та фондами загальнообов’язкового  державного соціального страхування.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів :

  • Припиняється надання компенсації (з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду);
  • Кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету. 

Перелік документів які подаються позичальниками – суб’єктами господарювання агропромислового комплексу до Конкурсної комісії Чернігівської обласної державної адміністрації, склад якої затверджений розпорядженням від 18.03.2019 №146

Заявка за встановленою Мінагрополітики формою ;

  1. Копію кредитного договору або договору позики, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

           2. Довідку про банківські реквізити позичальника (за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства, з печаткою);

3. Виписку банка-кредитора або обслуговуючого банку про отримання (та рух кредитних коштів) позичальником кредиту;

4. Копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати»), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;

5. довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;

6. Копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, ( накладних, актів виконаних робіт, договорів постачання, у разі перерахування кредитних коштів на поточний рахунок - виписок з позичкового та поточного рахунків) для підтвердження  використання кредитних коштів на цілі визначені в п.4 Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №300 (зі змінами);

7. Довідку банку – кредитора про графік погашення відсотків в 2018 році, з визначенням суми що підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету;

8. Копії платіжних документів засвідчених банком-кредитором або обслуговуючим банком про суми фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок бюджетних коштів, надалі  до 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

9. Для підтвердження місця реєстрації позичальники до Конкурсних комісій подають копію довідки з ЄДРПОУ або копію виписки з Єдиного Державного Реєстру (завірену печаткою позичальника).

Заявка на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами  (додаток 1)

 

Графік обслуговування населення пересувними відділеннями поштового зв'язку .xlsx

 

Форма звернення про порушення прав споживачів у разі придбання нехарчової продукції.pdf

 

 

 

 

2018 рік