1

Структура управління соціального захисту населення райдержадміністрації


Начальник управління

Роговенко Володимир Іванович

тел. (04644)21539

15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Армійська,1 кабінет № 2;

Заступник начальника управління

Рогова Валентина Вікторівна тел.(04644) 3-11-62

15600, Чернігівська обл.,м. Мена, вул. Сіверський шлях,26 кабінет № 4

Відділ праці

Начальник відділу - Биндюк Юлія Василівна тел.(04644) 2-16-39

15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Армійська,1 кабінет № 4

Відділ праці у межах своєї компетенції реалізує державну політику в сфері соціально-трудових відносин, нормування, оплати, охорони належних умов праці та зайнятості населення на території району, в тому числі що стосується соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, проводить перевірку колективних договорів щодо їх відповідності нормам чинного законодавства; реєструє, веде облік, забезпечує зберігання колективних договорів; проводить моніторинг заборгованості із заробітної плати на підприємствах району; вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць.

Відділ субсидій та адресної соціальної допомоги

Начальник відділу – Зінченко Оксана Михайлівна

тел. (04644)3-14-74, (04644)2-12-25

15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Сіверський шлях,26 кабінет № 6

Відділ субсидій та адресної соціальної допомоги здійснює виконання заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення з питань надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу , твердого та рідкого пічного побутового палива, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям, сімей з дітьми, грошового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, батьків-вихователів та прийомних батьків, інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, осіб, які не мають права на пенсію, осіб, які проживають разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, одноразової допомоги матерям-героїням, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Начальник відділу Собокар Наталія Василівна

тел.(04644) 2-14-58

15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Сіверський шлях, 26 кабінет № 6

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення організовує роботу з надання пільг інвалідам, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, особам, звільненим від військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям війни. Вирішує відповідно до законодавства питання проведення капітального ремонту житла інвалідів війни, виплати готівки на придбання твердого палива і скрапленого балонного газу пільговим категоріям населення. Сприяє інтеграції інвалідів у суспільство, полегшенню їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури, розвитку системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштуванню, направляє інвалідів до навчальних закладів системи соціального захисту населення для професійно-технічного навчання, організовує роботу щодо забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами та засобами реабілітації, санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, здійснює збір документів від інвалідів для забезпечення спецавтотранспортом, надання компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів.

Сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Завідувач сектором Носилевська Галина Василівна

тел.(04644) 3-14-73

15600, Чернігівська обл.,м. Мена, вул. Армійська,1, кабінет № 3

Сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС забезпечує в межах своїх повноважень вирішення питань соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, веде облік громадян, призначає компенсації та допомоги згідно до законодавства, готує документи на розгляд обласної комісії по визначенню статусу громадян, здійснює оздоровлення постраждалих громадян, в тому числі дітей, здійснює контроль за використанням коштів по безкоштовному зубопротезуванню та безкоштовному забезпеченню ліками, організовує заходи по відзначенню дня ліквідатора та річниці Чорнобильської катастрофи, відшкодовує підприємствам кошти на додаткові відпустки постраждалим громадянам, забезпечує цільове використання коштів на виконання програм соціального захисту постраждалого населення.

Фінансово-господарський відділ

Начальник відділу Боюн Катерина Костянтинівна

Тел.(04644)2-14-80

15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Армійська,1, кабінет № 5

Фінансово-господарський відділ забезпечує ведення бухгалтерського обліку, контролює правильне та економне використання коштів згідно затверджених кошторисів, забезпечує їх своєчасне та цільове використання, контролює збереження матеріальних цінностей, веде облік фактичних та касових видатків по всіх видах виплат.

Державний соціальний інспектор

Білик Алла Іванівна

Доля Олена Олексіївна

тел. (04644)2-16-77

15600, Чернігівська обл.,м. Мена, вул. Сіверський шлях,26 кабінет № 5

Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, передбачених для надання населенню всіх видів допомог; здійснює перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан, наданої отримувачами та окремими підприємствами, установами та організаціями для призначення допомог; при виявленні переплат вживає заходів щодо повернення особами, що надали неправдиві дані, переплачених коштів до Державного бюджету.

Управління працює з 8-00 до 17-00,

Перерва на обід з 13-00 до 14-00

Єдина приймальня працює з 8-00 до 18-00 без обідньої перерви

Телефон «гарячої лінії» (04644)3-14-74

Вихідні дні: субота, неділя

Юридична адреса: 15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Сіверський шлях,26

Електронна адреса: 03196073@mail.gov.ua