1

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


Юридична адреса служби: 15600, вул.. Героїв АТО, 6,

м. Мена, Чернігівська область

Поверх 3- каб. № 37, №39

Телефон: (04644) 3-11-95

Електронна адреса: [email protected]

Режим роботи:

з 8-00 до 17-00 год

перерва на обід з 13-00 до 14-00 год

Вихідні дні - субота та неділя

Прийом громадян: щоденно з 9-00 до 16-00

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Служба у справах дітей Менської районної державної адміністрації діє відповідно до Положення затвердженого розпорядженням в.о.голови районної державної адміністрації від 15 серпня 2013 року №255 розробленого у відповідності до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», від 23 травня 2012 року № 415 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань Міністерства соціальної політики»

Основними завданнями служби у справах дітей є:

- реалізація в районі державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розташованих на території району;

- ведення Єдиного електронного банку дітей, які залишились без піклування батьків, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та Єдиного електронного банку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;

- надання іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяє усиновленню;

- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення в районі становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Справи, які здійснює служба у справах дітей

1. Розглядає звернення громадян, установ та організацій, заяви, листи, скарги, повідомлення, пропозиції, тощо з питань:

- встановлення опіки та піклування над дітьми;

- усиновлення дітей, створення прийомної сім’ї та будинків сімейного типу;

- соціального захисту дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- встановлення юридичного статусу дитині;

- вирішення проблем сімейного виховання, утримання та влаштування дітей, які потрапили в надзвичайні життєві ситуації;

- неправомірних дій батьків, осіб, що їх замінюють, по відношенню до дітей

- неправомірних дій дітей: дитячої злочинності та правопорушень серед дітей;

- насилля над дітьми, порушення їх прав та законних інтересів;

- бездоглядності та безпритульності дітей;

- організації виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

- позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують своїх функцій;

- поновлення батьківських прав;

- визнання батьків безвісно відсутніми;

- стягування аліментів на користь дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- інших питань захисту прав, свобод та інтересів дітей, віднесених законодавством України до компетенції служб у справах дітей.

2. Консультує громадян та дітей з вищевикладених питань.

3. Надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам та дітям практичну, методичну допомогу у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та правопорушень.

4. Проводить службові розслідування, в разі необхідності, з метою з’ясування обставин в питаннях, зазначених в п.1.

5. В разі наявності юридичних підстав, за заявами громадян, дітей або з власної ініціативи, порушує перед органами внутрішніх справ, суду та прокуратури питання про притягнення до відповідальності осіб, які порушують права, свободи та інші законні інтереси дітей, згідно законодавства України.

6. Готує та подає позови та заяви до районного суду з питань:

- позбавлення батьків батьківських прав у відношенні дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- стягнень аліментів на утримання дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- визнання безвісно-відсутніми або померлими батьків дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- поновлення батьківських прав;

- усиновлення дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування;

7. Проводить обстеження житлово-побутових умов дітей, кандидатів в усиновлювачі та опікуни (піклувальники), батьків, які позбавляються батьківських прав або поновляють батьківські права, кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі, готують відповідні висновки про доцільність та можливість здійснення відповідних правочинів.

8. Готує документи на здійснення усиновлення, опіки та піклування, інших формах влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, веде їх статистичний та електронний облік, формує архів особових справ дітей.

9. Інші послуги стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з захисту соціальних, майнових та житлових прав передбачені законодавством України.