1

Інформація щодо доступності об’єктів житлового (окрім індивідуального житла) та громадського призначення для мало мобільних груп населення