1

2017 рік

 


29.05.2017

 

Повідомлення ініціативної групи

Для участі в установчих зборах надійшла одна заява від районної організації ветеранів України.

Вирішено термін прийому документів продовжити до до 29 червня 2017 року.

29.05.2017

Термін прийому документів продовжено!

Продовжується прийом документів від інститутів громадянського суспільства, які бажають увійти до Громадської ради при Менській райдержадміністрації

Враховуючи чисельні звернення представників інститутів громадянського суспільства до ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Менській райдержадміністрації термін прийому заяв до складу Громадської ради продовжено до 29 червня 2017 року.

Нагадуємо, що до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

28.04.2017

Повідомлення ініціативної групи

Для участі в установчих зборах надійшла одна заява від районної організації ветеранів України.

Вирішено термін прийому документів продовжити до до 29 травня 2017 року.28.03.2017

Повідомлення ініціативної групи

Для участі в установчих зборах надійшла одна заява від районної організації ветеранів України.

Вирішено термін прийому документів продовжити до до 28 квітня 2017 року.28.02.2017

Повідомлення ініціативної групи

Для участі в установчих зборах надійшла одна заява від районної організації ветеранів України.

Вирішено термін прийому документів продовжити до до 28 березня 2017 року.28.01.2017 Оголошення районним інститутам громадянського суспільства

Повідомлення ініціативної групи

Для участі в установчих зборах подаємо заяви до ініціативної групи з 14:00 до 17:00 год. за адресою: 15600, м. Мена, вул. Героїв АТО, 6 - приміщення РДА, сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, кім. 5.
 

2017

Методичні рекомендації та зразки бланків щодо створення громадської ради при райдержадміністрації

Відповідно до абзацу шостого пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (далі — Типового положення), повідомляємо:

Установчі збори по формуванню нового складу громадської ради при Менській райдержадміністрації відбудуться за додатковим повідомленням (Місце проведення: м. Мена, вул. Героїв АТО, 6, зал № 11).
 

До участі у зборах запрошуються інститути громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України (ІГС делегує одного представника).

 

У складі громадської ради не можуть бути:

• депутати місцевих рад;

• посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Менській райдержадміністрації (далі — ініціативна група) подається:

Заява, підписана керівником інституту громадянського суспільства.

Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.

Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку.

Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних.

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останнього року (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності).
 

Документи від ІГС приймаються з 23 січня 2017 року (крім вихідних та святкових днів) з 14:00 до 17:00 год. за адресою: 15600, м. Мена, вул. Героїв АТО, 6 - приміщення РДА, сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, кім. 5.

Відповідальна особа за прийом та зберігання документів від ІГС — Оліфіренко Валентина Михайлівна, завідувач сектору.

E-mail: [email protected]

Телефони для довідок: (04644) 21370
 

На підставі поданих заяв (в термін до 23 березня) ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради.

Підставами для відмови представнику інституту громадського суспільства в участі в установчих зборах є:

• невідповідність документів, поданих інститутом громадського суспільства, вимогам Типового положення;

• неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений Типовим положенням;

• невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;

• недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

• відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання Ініціативній групі офіційного листа;

• перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.