1

Відстеження результативності регуляторних актів не проводилося.