1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Менської

районної державної адміністрації

11.12.2019 р. № 250

Затверджено в Головному територільному управлінні юстиції у Чернігівській області 21 грудня 2019 року

№ 188/1448 

 

 

 

 

 

Порядок

складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Менська районна державна адміністрація

 

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Менська районна державна адміністрація.

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Менській районній державній адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Письмовий запит може бути подано як в довільній формі, так і шляхом заповнення затвердженої форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті Менської районної державної адміністрації в рубриці «Доступ до публічної інформації» або надається у місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

Місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями є кабінет 48 у приміщенні Менської районної державної адміністрації за адресою: вул. Героїв АТО, 6, м. Мена, 15600.

4. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

3) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до відділу загально-організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату Менської районної державної адміністрації (далі – Відділ) або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на  інформацію  запитувач  зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник Відділу, зазначивши в запиті власне ім'я та прізвище, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

8. У разі якщо запитувач інформації подає запит по телефону, його має оформити працівник Відділу шляхом заповнення відповідної форми, що додається до цього Порядку, або в довільній формі, обов'язково повідомивши власне ім'я  та прізвище особі, яка подала запит.

9. У випадку, коли запитувач інформації звертається з проханням зробити виписки, сфотографувати, скопіювати, сканувати, записати на будь-які носії інформації тощо документи чи їх копії, таке прохання оформлюється як запит на інформацію із зазначенням переліку запитуваних документів. Розпорядник інформації протягом терміну, встановленого чинним законодавством, готує запитувані документи згідно із переліком та запрошує запитувача для роботи з ними у  місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється дата надходження, вхідний номер запиту, підпис особи, яка прийняла запит та скріплюється печаткою Відділу. Така копія повертається запитувачу.