1

back

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області звертає увагу!

10-02-2021 11:00

Одними з основних передумов розвитку в України як сучасної держави є соціальна злагода, громадянський мир, стабільний розвиток соціального діалогу та забезпечення прав найманих працівників.

В умовах, коли наша держава переживає непростий час в умовах пандемії коронавірусу, що призвели до негативних наслідків в багатьох галузях економіки, складні соціальні проблеми, ефективний захист трудових і соціально-економічних прав людини праці надзвичайно актуальний.

Відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) за роки своєї діяльності має напрацьований певний досвід співпраці з галузевими обкомами профспілок, профспілковими організаціями, органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, позаштатними інституціями, арбітрами та посередниками НСПП з питань соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях Чернігівщини.

Для забезпечення цього завдання Відділення проводить вивчення та аналіз стану соціально-економічних, соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях області з метою своєчасного виявлення конфліктних ситуацій та здійснює комплекс заходів щодо сприяння поліпшенню трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння їх вирішенню, вироблення рекомендацій щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин. При виявленні загострення стану соціально-трудових відносин в трудових колективах області Відділення вживає всіх можливих заходів для сприяння їх врегулювання на доконфліктній стадії розвитку. А якщо всі застосовані заходи не дали належного результату, та призвели до виникнення колективного трудового спору (конфлікту), то результативність та своєчасність вирішення його у значній мірі залежить від належного реагування роботодавця, уповноваженої ним особи на вимоги найманих працівників при врегулюванні розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, залучення до їх врегулювання зацікавлених органів, використання усіх дозволених законодавством засобів та можливостей для врегулювання конфліктів.

Аналізуючи стан соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях області на теперішній час, необхідно звернути особливу увагу на те, що основними факторами, які найчастіше призводять до загострення стану соціально-трудових відносин залишається значна і довготривала заборгованість із виплати заробітної плати, незабезпечення належних та безпечних умов праці, невиконання положень колективних договорів тощо. Саме наявність заборгованості із виплати заробітної плати призвела до загострення соціально-трудових відносин на підприємствах добувної та переробної промисловості, в сфері житлово-комунального господарства, на транспорті, в бюджетній сфері.

 

Враховуючи зазначене, з метою вжиття своєчасних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), акцій соціального протесту у трудових колективах через порушення норм законодавства про працю (в т.ч. виникнення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам), пропонуємо завчасно інформувати Відділення для вжиття оперативних заходів спрямованих на локалізацію конфліктних ситуацій на підприємствах, установах, організаціях за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 каб. 909, т. (0462)77-62-77.